Đại hội Cựu chiến binh Than Vàng Danh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ Ba, ngày 21/02/2017

Cựu chiến binh (CCB) Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”: đoàn kết, gương mẫu xây sựng Hội vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững là chủ đề Đại hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức mới đây.

Hội CCB Công ty CP than Vàng Danh có 141 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Trong nhiệm kỳ 5 năm 2012 - 2017, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Hội CCB đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh khóa III... Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành hội Cựu chiến binh Uông Bí, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Công ty, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty, toàn thể hội viên Hội CCB Công ty đã đoàn kết, vượt khó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững. 100% số chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 65% hội viên có điều kiện kinh tế khá, không có gia đình hội viên nghèo. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: ủng hộ quỹ vì nguời nghèo, vùng bị thiên tai, nghĩa tình đồng đội, thăm cán bộ chiến sỹ nơi biên giới hải đảo với tổng số tiền gần 40 triệu đồng…

Duới sự lãnh đạo của Đảng với truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của giai cấp công nhân Vùng mỏ và thành quả đã tạo dựng được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin nguyện: “Đoàn kết phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng, ra sức thi đua, vượt mọi khó khăn thử thách trong công tác và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, của lãnh đạo Công ty và CNVCLĐ”.