Đại hội Cựu chiến binh Công ty CP than Đèo Nai lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ Sáu, ngày 24/02/2017

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cẩm Phả.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Bên cạnh đó, Hội CCB Công ty luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế. Ban chấp hành Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện và đạt được mục tiêu Đại hội IV đề ra. Các mặt hoạt động của Hội được duy trì và củng cố, công tác tuyên truyền vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt các quy định của Hội và của Công ty đã góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm. Vai trò và vị trí của Hội được khẳng định và phát huy.

Nhiệm kỳ 2017-2022,  Hội tiếp tục động viên hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội và đội ngũ cán bộ các cấp hội gắn với cuộc vận động “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện quy chế dân chủ, cơ sở góp phần giữ vững chính trị. Vận động CCB tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các phong trào và các cuộc vận động ở địa phương. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty, tuyên truyền vận động CBCNV thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt quy chế, quy định của Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất hàng năm đạt kết quả cao… Phấn đấu hàng năm Hội đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 95% chi hội đạt danh hiệu Chi hội trong sạch vững mạnh; 95% hội viên đạt lao động giỏi, CCB gương mẫu; 100% hội viên là đảng viên đạt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển từ 30 đến 50 hội viên trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã thảo luận thẳng thắn và nhất trí thông qua các văn kiện: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội IV, nhiệm kỳ (2012-2017) và phương hướng, nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ (2017-2022); Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Hội CCB khóa IV (2012-2017) và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp bổ sung văn kiện tổng kết nhiệm kỳ của Hội CCB thành phố Cẩm Phả, sửa đổi điều lệ Hội CCB.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trịnh Ngọc Châu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Công ty.