Đại hội Công đoàn Công ty than Mạo Khê nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp
Thứ Tư, ngày 29/11/2017

Sáng ngày 28/11/2017, Đại hội Công đoàn Công ty than Mạo Khê lần thứ 28 nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Hoài Ân - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đại diện LĐLĐ thị xã Đông Triều, các công đoàn bạn cùng 150 đại biểu là những cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của toàn thể CNVCLĐ trong Công ty.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, về mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ tới, Công đoàn Công ty tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, hướng hoạt động vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tập hợp đoàn viên, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh, góp phần xây dựng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Đại hội, đã thông qua báo cáo đề án nhân sự BCH khóa 28 từ đó tiến hành bầu 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực công tác, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và uy tín vào BCH Công đoàn Công ty khóa 28, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bầu 14 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản việt Nam lần thứ 5, và bầu 04 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ 13.

Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, đồng chí Lương Xuân Sớm - Bí thư Đảng uỷ Công ty ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Công ty than Mạo Khê đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ tới và định hướng cho Công đoàn khóa 28 nhiệm kỳ 2017-2022 một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung đi sâu vào tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ hiểu những khó khăn của Tập đoàn, đoàn kết đồng tâm phấn đấu vượt qua; phối hợp với chuyên môn tiếp tục tham gia thực hiện công tác tái cơ cấu, tổ chức các phong trào thi đua LĐSX; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống người lao động, chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh …

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho đồng chí Lương Xuân Sớm - Bí thư Đảng uỷ Công ty; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn 5 năm 2012-2017”; Công đoàn Công ty khen thưởng cho 17 công đoàn bộ phận có nhiều thành tích giai đoạn 2012-2017 với số tiền 85 triệu đồng.