Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV diễn tập chữa cháy
Thứ Ba, ngày 04/04/2017

Vừa qua, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV đã tổ chức diễn tập chữa cháy tại nhà máy. Tham gia diễn tập có hơn 20 người bao gồm các thành phần thường trực tại nhà máy trong điều kiện bình thường như: Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo phân xưởng, kíp trực vận hành, kíp đi ca đêm, tổ sửa chữa, bảo vệ nhà máy và tổ cấp dưỡng - y tế.

Tình huống giả định là xảy ra cháy tại phòng ắc qui của nhà máy. Dưới sự điều hành chung của lãnh đạo Công ty, sự chỉ đạo vận hành của trưởng ca, chỉ đạo chữa cháy của lãnh đạo phân xưởng toàn lực lượng được chia thành nhiều nhóm.

Các thành viên trong buổi diễn tập đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng đảm bảo nhanh chóng phát hiện vị trí xảy ra cháy, thực hiện các thao tác như cô lập hệ thống, dập lửa, chống cháy lan, sơ tán và cứu người bị nạn...

Sau diễn tập, toàn lực lượng đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Mặc dù vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục nhưng cơ bản buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017 và Tháng Công nhân - tháng 5/2017. Thông qua buổi diễn tập nâng cao được ý thức phòng cháy của người lao động đồng thời nâng cao kỹ năng, tư duy chữa cháy, từng bước tiến đến thuần thục các kỹ thuật tác chiến khi xảy ra cháy.