Công ty than Nam Mẫu mời chào giá cung cấp phụ tùng ô tô xúc gạt
Thứ Sáu, ngày 17/03/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Than Nam Mẫu-TKV

- Tên đơn hàng: VT-Cung cấp phụ tùng ô tô xúc gạt

- Số hiệu đơn hàng: G2.01 

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ  7  giờ 30  phút, ngày 18  tháng03       năm 2017 đến   14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng  03 năm 2017.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Văn Phòng, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 14  giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03  năm 2017.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03  năm 2017 tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Nam Mẫu-TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác