Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá sửa chữa, thay thế đường ống đầu vào bơm S033, S031
Thứ Năm, ngày 16/03/2017

- Tên Bên chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV

- Tên gói dịch vụ: Sửa chữa, thay thế đường ống đầu vào bơm S033, S031 thuộc thiết bị cô đặc cấp 2 (A-15YH1S003);

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yều cầu:  Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (thông qua phòng Kế hoạch tiêu thụ) - Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại: 063.3691682 -Fax: 063.3691680 và sẽ được nhận một bộ hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh (miễn phí).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (thông qua phòng Kế hoạch tiêu thụ) - Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào giá từ 08 giờ 00 phút, ngày  16    tháng  3 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày  23    tháng  3  năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: Hồ sơ đề xuất chào giá phải được gửi đến Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV trước 14 giờ 00 phút (giờ Hà Nội) ngày  23    tháng 3 năm 2017. Hồ sơ đề xuất chào giá sẽ được mở công khai tại địa chỉ nêu trên vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Hà Nội), ngày  23   tháng 3 năm 2017.

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất  tới tham dự lễ mở Hồ sơ yêu cầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác