Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá mua sắm vật tư Hóa chất ổn định cỡ hạt CGMax 682CGM hoặc tương đương
Thứ Ba, ngày 12/09/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV.

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Hóa chất ổn định cỡ hạt CGMax 682CGM hoặc tương đương phục vụ sản xuất của Công Ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

- Số hiệu đơn hàng 2236./TB-LDA

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng  09 năm 2017 đến trước 13giờ 30 phút, ngày  20 tháng  09 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 0633.691682; fax:0633691680).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng  09 năm 2017

- Hồ sơ chào giá được mở một cách công khai trong vòng 01 (một) ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác