Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá bảo dưỡng động cơ cao áp
Thứ Ba, ngày 14/03/2017

- Tên Bên chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV

- Tên gói dịch vụ: Bảo dưỡng động cơ cao áp & Sửa chữa phục hồi động cơ, cuộn kháng, máy biến áp

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yều cầu:  Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (thông qua phòng Kế hoạch tiêu thụ) - Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại: 063.3691682 -Fax: 063.3691680 và sẽ được nhận một bộ hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh (miễn phí).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV (thông qua phòng Kế hoạch tiêu thụ) - Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào giá từ 08 giờ 00 phút, ngày 14   tháng  3 năm 2017 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 21     tháng  3  năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: Hồ sơ đề xuất chào giá phải được gửi đến Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV trước 14 giờ 00 phút (giờ Hà Nội) ngày  21    tháng 3 năm 2017. Hồ sơ đề xuất chào giá sẽ được mở công khai tại địa chỉ nêu trên vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Hà Nội), ngày  21   tháng 3 năm 2017.

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất  tới tham dự lễ mở Hồ sơ yêu cầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Bài viết khác