Công ty Kho vận Đá Bạc đối thoại với người lao động
Thứ Sáu, ngày 28/07/2017

Công ty Kho vận Đá Bạc vừa tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động, đồng thời sinh hoạt Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Công ty đã thông báo tới người lao động tham dự đối thoại kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 - phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và các chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành, nội quy, quy định của Tập đoàn và Công ty.

Đồng chí Văn Thị Thu Hoài - Chủ tịch Công đoàn đại diện người lao động đã thông báo kết quả việc giải quyết các kiến nghị tại Hội nghị người lao động năm 2017, chế độ trả lương, điều kiện làm việc của Công ty.

Với sự dân chủ, cởi mở, thẳng thắn của lãnh đạo Công ty, người lao động đã có nhiều ý kiến về cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và các chế độ chính sách. Các ý kiến đã được các đồng chí lãnh đạo giải đáp và trả lời thỏa đáng với tinh thần trách nhiệm cao.

Thông qua Hội nghị đối thoại để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận ý kiến của người lao động góp phần giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, những vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ, gắn với việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Mặc khác, thông qua buổi đối thoại, lãnh đạo Công ty đã truyền đạt, quán triệt và thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, của Công ty, vấn đề tái cơ cấu lao động, chế độ, chính sách, những thuận lợi và khó khăn hiện tại và tương lai, giúp người lao động hiểu và chia sẻ những khó khăn, đồng thuận phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017.