Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Thứ Hai, ngày 09/04/2018

Chiều ngày 4/4/2018, Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Dự làm việc có các đồng chí lãnh đạo Vụ Địa phương II, Vụ Đơn thư tiếp đảng viên và công dân Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo và các Ban Xây dựng đảng của Đảng ủy TQN.

Thay mặt Thường trực Đảng ủy TQN, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã báo cáo với Đoàn kiểm tra UBKT Trung ương về kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; công tác xây dựng đảng của Đảng ủy TQN. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy TQN 2 năm 2016 và 2017.

Sau khi nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, các tài liệu liên quan; nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc. Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Vụ trưởng vụ Địa phương II, Cơ quan UBKT Trung ương biểu dương Ban Thường vụ Đảng ủy TQN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; cơ quan UBKT Đảng ủy TQN đã có nhiều cố gắng tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và nhiệm vụ của UBKT Đảng ủy theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Theo đó, trong 2 năm Ban Thường vụ Đảng ủy TQN đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với 6 cấp ủy cấp dưới, 05 cuộc giám sát đối với 17 cấp ủy cơ sở và 11 đảng viên là người đứng đầu tổ chức trong đơn vị, xem xét thi hành kỷ luật 01 đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; UBKT Đảng ủy TQN đã tham mưu cho cấp ủy ban hành đầy đủ các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt giải quyết đơn thư tố cáo; kiểm tra 15 cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiến nghị tăng hình thức kỷ luật đối với 01 đảng viên; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, việc thu nộp đảng phí đối với Văn phòng Đảng ủy TQN và 16 cơ sở trực thuộc; xem xét thi hành kỷ luật 09 đảng viên theo thầm quyền. Với kết quả đạt được trong 2 năm qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một vài hạn chế của Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy TQN như: việc khắc phục hạn chế, thiếu sót sau các cuộc kiểm tra, giám sát; thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư.

Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra UBKT Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TQN tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; làm tốt kiểm tra, giám sát tố chức đảng, đảng viên (nhất là cấp ủy viên cùng cấp); chú trọng công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp. Đối với UBKT Đảng ủy TQN làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; đôn đốc cơ sở chấp hành kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, giám sát; thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng.