Tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Chủ nhật, ngày 27/08/2017

Trong 2 ngày 25-26/8/2017, Công đoàn Công ty CP than Mông Dương đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022).

Dự Đại hội có đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Lại Văn Chiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đại biểu các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; LĐLĐ TP Cẩm Phả; LĐLĐ huyện Đầm Hà; Công đoàn các cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV vùng Cẩm Phả; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và 148 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 3.700 CNVCLĐ toàn Công ty...

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Tuân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Khóa XIII, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự chỉ đạo của Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2012-2017). Trong 5 năm, Công ty đã sản xuất 7.940.667 tấn than nguyên khai; đào 90.960 m lò; tiêu thụ 7.674.610 tấn than; doanh thu 8.114,713 tỷ đồng; Đồng thời, tích cực chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thu nhập bình quân đạt 10,134 triệu đồng/người/tháng...

Công đoàn phối hợp phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, trong nhiệm kỳ đã có 968 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi 171.358 triệu đồng; có 23 cán bộ, công nhân được tặng Bằng "Lao động sáng tạo"; đảm nhận hoàn thành 731 công trình, sản phẩm; thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu, các chủ trương về cơ giới hóa, tăng năng suất, giảm giá thành, ATVSLĐ, nâng cao hiệu quả SXKD..., tổ chức xây mới và sửa chữa nhà ở cho 08 gia đình công nhân bị TNLĐ, có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn qũy “Mái ấm công đoàn” và qũy HĐXH với tổng số tiền 695 triệu đồng...

Nhiệm kỳ Khóa XIV (2017-2022), Công đoàn Công ty đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và sự phát triển bền vững của Công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động; phấn đấu hàng năm có trên 70% tổ công đoàn, 85% công đoàn bộ phận đạt vững mạnh, Công đoàn Công ty đạt danh hiệu vững mạnh...

Đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích của Công đoàn Công ty và CNVCLĐ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, nhanh chóng khôi phục và ổn định lại sản xuất do ảnh hưởng của đợt mưa lũ năm 2015; quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống, xây nhà ở chung cư cho công nhân... Chủ tịch Công đoàn TKV nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo ATVSLĐ. Đồng thời, xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất; không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống CNLĐ; động viên, tôn vinh CNLĐ xuất sắc; thực hiện tốt dân chủ cơ sở; xây dựng văn hóa doanh nghiệp...

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Công ty khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 17 đồng chí; đồng chí Nguyễn Công Tuân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty; bầu 11 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V và 03 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII.

Đại hội đã công bố quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 06 cán bộ, đoàn viên và chúc mừng 06 đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Công ty Khóa XIII đã hoàn thành nhiệm vụ, không tham gia vào BCH Công đoàn Công ty Khóa XIV.