03:32 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited

Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng & mỏ tích cực phối hợp với chuyên môn

Ngày đăng: 16/04/13

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng &mỏ đã...

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Ngày đăng: 11/04/13

Thực hiện theo quy định tại hướng dẫn 703/HD - TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng...

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Ngày đăng: 11/04/13

Thực hiện theo quy định tại hướng dẫn 703/HD - TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng...

Công đoàn Công ty than Cọc Sáu nhiều sáng kiến áp dụng trong sản xuất

Ngày đăng: 11/04/13

Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần than Cọc Sáu, do làm tốt công tác động viên khuyến...

Công đoàn Công ty than Cọc Sáu nhiều sáng kiến áp dụng trong sản xuất

Ngày đăng: 11/04/13

Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần than Cọc Sáu, do làm tốt công tác động viên khuyến...

Ấm lòng tình nghĩa sẻ chia

Ấm lòng tình nghĩa sẻ chia

Ngày đăng: 09/04/13

Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin đã tổ chức quyên góp hỗ...

Ấm lòng tình nghĩa sẻ chia

Ấm lòng tình nghĩa sẻ chia

Ngày đăng: 09/04/13

Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin đã tổ chức quyên góp hỗ...

Công đoàn TKV tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động trong quý II

Ngày đăng: 05/04/13

Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2013 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, trong...

Công đoàn TKV tập trung tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động trong quý II

Ngày đăng: 05/04/13

Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo năm 2013 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, trong...

Công đoàn than Mạo Khê nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Công đoàn than Mạo Khê nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Ngày đăng: 22/03/13

Hòa chung với không khí thi đua LĐSX toàn Công ty và chào mừng Đại hội Công đoàn Than -...

Đơn vị thành viên