11:00 ICTThứ Năm, 27/06/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Kiểm tra chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ, khảo sát công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

Kiểm tra chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ, khảo sát công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

Ngày đăng: 17/04/13

Mới đây, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổ chức kiểm tra chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ, khảo sát công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 tại 15 đơn vị cơ sở thuộc Tập đoàn.

Kiểm tra chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ, khảo sát công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

Kiểm tra chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ, khảo sát công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

Ngày đăng: 17/04/13

Mới đây, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổ chức kiểm tra chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ, khảo sát công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 tại 15 đơn vị cơ sở thuộc Tập đoàn.

Động viên người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Động viên người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Ngày đăng: 17/04/13

Phát huy vai trò của mình, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin đã tham gia với lãnh đạo Công ty bàn các biện pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm đời sống cho CNLĐ với nhiều nội dung, giải pháp. Theo ông Đinh Văn Tấn - Chủ tịch công đoàn Công ty, quan trọng nhất tổ chức công đoàn đơn vị phải động viên được người lao động biết chia sẻ, cùng doanh nghiệp vượt khó.

Động viên người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Động viên người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Ngày đăng: 17/04/13

Phát huy vai trò của mình, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin đã tham gia với lãnh đạo Công ty bàn các biện pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm đời sống cho CNLĐ với nhiều nội dung, giải pháp. Theo ông Đinh Văn Tấn - Chủ tịch công đoàn Công ty, quan trọng nhất tổ chức công đoàn đơn vị phải động viên được người lao động biết chia sẻ, cùng doanh nghiệp vượt khó.

Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng & mỏ tích cực phối hợp với chuyên môn

Ngày đăng: 16/04/13

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng &mỏ đã tham gia tích cực cùng chuyên môn xây dựng các quy chế, chương trình hoạt động sản xuất đầu tư và nghiên cứu KHCN; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác tìm việc, mở rộng thị trường, đầu tư sản xuất các sản phẩm mới...

Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng & mỏ tích cực phối hợp với chuyên môn

Ngày đăng: 16/04/13

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng &mỏ đã tham gia tích cực cùng chuyên môn xây dựng các quy chế, chương trình hoạt động sản xuất đầu tư và nghiên cứu KHCN; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác tìm việc, mở rộng thị trường, đầu tư sản xuất các sản phẩm mới...

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Ngày đăng: 11/04/13

Thực hiện theo quy định tại hướng dẫn 703/HD - TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong năm 2013, Công đoàn TKV tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra (UBKT) công đoàn sau Đại hội công đoàn các cấp trong ngành, đảm bảo đủ số lượng và tiêu chuẩn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong việc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới; chú trọng kiểm tra đồng cấp, phấn đấu có từ 80% công đoàn đơn vị

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn

Ngày đăng: 11/04/13

Thực hiện theo quy định tại hướng dẫn 703/HD - TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong năm 2013, Công đoàn TKV tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra (UBKT) công đoàn sau Đại hội công đoàn các cấp trong ngành, đảm bảo đủ số lượng và tiêu chuẩn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong việc kiểm tra đồng cấp và cấp dưới; chú trọng kiểm tra đồng cấp, phấn đấu có từ 80% công đoàn đơn vị

Công đoàn Công ty than Cọc Sáu nhiều sáng kiến áp dụng trong sản xuất

Ngày đăng: 11/04/13

Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần than Cọc Sáu, do làm tốt công tác động viên khuyến khích người lao động sáng tạo trong sản xuất nên trong những năm qua, cán bộ công nhân viên Công ty có nhiều sáng kiến được áp dụng làm lợi hàng tỷ đồng.

Công đoàn Công ty than Cọc Sáu nhiều sáng kiến áp dụng trong sản xuất

Ngày đăng: 11/04/13

Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần than Cọc Sáu, do làm tốt công tác động viên khuyến khích người lao động sáng tạo trong sản xuất nên trong những năm qua, cán bộ công nhân viên Công ty có nhiều sáng kiến được áp dụng làm lợi hàng tỷ đồng.

Đơn vị thành viên