• Động viên người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
  Thứ Tư, ngày 17/04/2013
  Phát huy vai trò của mình, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin đã tham gia với lãnh đạo Công ty bàn các biện pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm đời sống cho CNLĐ với nhiều nội dung, giải pháp. Theo ông Đinh Văn...
 • Động viên người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
  Thứ Tư, ngày 17/04/2013
  Phát huy vai trò của mình, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin đã tham gia với lãnh đạo Công ty bàn các biện pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo việc làm đời sống cho CNLĐ với nhiều nội dung, giải pháp. Theo ông Đinh Văn...
 • Thứ Ba, ngày 16/04/2013
  Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng &mỏ đã tham gia tích cực cùng chuyên môn xây dựng các quy chế, chương trình hoạt động sản xuất đầu tư và nghiên cứu KHCN; động viên, khen thưởng kịp thời...
 • Thứ Ba, ngày 16/04/2013
  Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, Công đoàn Viện Cơ khí năng lượng &mỏ đã tham gia tích cực cùng chuyên môn xây dựng các quy chế, chương trình hoạt động sản xuất đầu tư và nghiên cứu KHCN; động viên, khen thưởng kịp thời...
 • Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn
  Thứ Năm, ngày 11/04/2013
  Thực hiện theo quy định tại hướng dẫn 703/HD - TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong năm 2013, Công đoàn TKV tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm...
 • Củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm tra công đoàn
  Thứ Năm, ngày 11/04/2013
  Thực hiện theo quy định tại hướng dẫn 703/HD - TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong năm 2013, Công đoàn TKV tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác cán bộ của Uỷ Ban kiểm...
 • Thứ Năm, ngày 11/04/2013
  Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần than Cọc Sáu, do làm tốt công tác động viên khuyến khích người lao động sáng tạo trong sản xuất nên trong những năm qua, cán bộ công nhân viên Công ty có nhiều sáng kiến được áp dụng làm lợi...
 • Thứ Năm, ngày 11/04/2013
  Theo lãnh đạo Công đoàn Công ty Cổ phần than Cọc Sáu, do làm tốt công tác động viên khuyến khích người lao động sáng tạo trong sản xuất nên trong những năm qua, cán bộ công nhân viên Công ty có nhiều sáng kiến được áp dụng làm lợi...
 • Ấm lòng tình nghĩa sẻ chia
  Thứ Ba, ngày 09/04/2013
  Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin đã tổ chức quyên góp hỗ trợ anh Nguyễn Viết Giáp là công nhân Công ty Luyện đồng Lào Cai ( thuộc Tổng công ty ) bị tai nạn lao động từ ngày 13/12/2011 do trấn...
 • Ấm lòng tình nghĩa sẻ chia
  Thứ Ba, ngày 09/04/2013
  Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin đã tổ chức quyên góp hỗ trợ anh Nguyễn Viết Giáp là công nhân Công ty Luyện đồng Lào Cai ( thuộc Tổng công ty ) bị tai nạn lao động từ ngày 13/12/2011 do trấn...