Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới
Thứ Sáu, ngày 10/11/2017

“Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty” là khẩu hiệu hành động được thông qua tại Đại hội Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được diễn ra vào ngày 08/11/2017.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn TKV; đại biểu lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng; LĐLĐ huyện Bảo Lâm; đại biểu Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV khu vực Tây Nguyên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Lãnh đạo điều hành, Công đoàn, Đoàn TN Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng cùng 150 đại biểu đại diện cho trên 1.600 CNVCLĐ trong Công ty.

Báo cáo tại Đại hội do đồng chí Phạm Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa I đã phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể với mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tổ chức Công đoàn. Trong 05 năm qua, BCH Công đoàn Công ty đã lãnh, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ  và hoạt động công đoàn thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Nghị Quyết đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Cụ thể: Công đoàn Đã từng bước xây dựng được đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, lối sống văn hóa ngày càng được nâng lên; Vận động CNVCLĐ thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất, làm chủ công nghệ, hoàn thành kế hoạch được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty giai đoạn 2012 – 2017. Toàn Công ty đã có 280 sáng kiến có giá trị làm lợi gần 20 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2017 đã có 02 sáng kiến tham dự giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam cấp tỉnh đạt giải Ba và đang tiếp tục tham gia dự thi cấp Quốc gia. Hàng năm, có trên 90% CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến và trên 8 % đạt chiến sĩ thi đua trở lên; 90% tổ công đoàn và công đoàn bộ phận đạt vững mạnh. Tính đến hết năm 2016, Công ty đã có 495 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 28 người đạt chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn; 20 người đạt chiến sĩ thi đua cấp Bộ công thương, 34 người được tặng Bằng khen của Bộ Công thương, 01 người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Công đoàn đã giới thiệu 166 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó Công đoàn còn tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa và xây mới nhà ở cho 09 gia đình với tổng số tiền 277 triệu đồng…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã đánh giá cao những thành tích mà tổ chức Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong năm năm qua, Công ty Nhôm Lâm Đồng bước vào hoạt động sản xuất thương mại với nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu của toàn thể CNVCLĐ đã khắc phục khó khăn và từng bước đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm qua đã có sự tăng trưởng, dự án có lãi sớm 01 năm so với kế hoạch. Đời sống, thu nhập của CNVCLĐ ổn định, điều kiện làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo. Để thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị BCH Công đoàn Công ty cần quan tâm thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục đổi mới hoạt động để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các điển hình tiên tiến; khích lệ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, chúc mừng thành tích của tổ chức Công đoàn và Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ tới cần bám sát chỉ đạo của cấp trên, xây dựng chương trình hành động với tiêu chí: Tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi đua yêu nước; các hoạt động công đoàn phải thiết thực hiệu quả, đặc biệt là các thông tin có liên quan đến quyền lợi của người lao động, để tư tưởng của người lao động thông suốt và làm tốt nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia với chuyên môn, bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý trong việc thực hiện tái cơ cấu lao động hiện nay, khoán chi phí, phân phối tiền lương, tiền thưởng… Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn đối với chuyên môn; làm tốt hơn nữa chức năng bảo vệ, đại diện cho người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là các chế độ đối với lao động nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn với phương châm “Thiết thực, hiệu quả, vì đoàn viên và người lao động”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí và bầu 06 đại biểu (05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V; biểu quyết nhất trí thông qua và quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đã được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen, đồng thời chia tay các đồng chí trong BCH Công đoàn Công ty khóa I, thôi không tham gia BCH Công đoàn Công ty khóa II./.