03:56 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
Thứ Năm, ngày 06/12/2012

Vừa qua, Tổng Liên đoàn LĐVN đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN chủ trì hội thảo.

Điều lệ CĐVN được Đại hội X CĐVN (10/2008) thông qua với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung với các nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp CĐ tương đối cụ thể, phù hợp với từng cấp, từng loại hình tổ chức. Tuy nhiên, tình hình KTXH của đất nước phát triển nhanh chóng đã tác động trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, một số vấn đề thực tiễn mới phát sinh chưa được tổng kết, đúc rút thành lý luận, cùng với đó Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012 vừa được ban hành, thực tế đó đòi hỏi cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện tốt 3 chức năng của Công đoàn.
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã cho ý kiến về bố cục, hình thức của Điều lệ; huy hiệu Công đoàn VN; về lời nói đầu của Điều lệ CĐVN; tên gọi của cơ quan TW, CĐ cấp tỉnh, huyện, CĐ trong các TCTy, tập đoàn; nhiệm kỳ đại hội CĐ các cấp; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên CĐ; nhiệm vụ và quyền của cán bộ CĐ; thành lập CĐCS của CĐ cấp trên và NLĐ; nhiệm vụ, quyền hạn chung của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; thời gian định kỳ họp CĐCS…
 
Một số ý kiến tại hội thảo cho rằng Điều lệ CĐVN nên viết ngắn gọn, rõ ràng, những phần diễn giải nên để ở Thông tri hướng dẫn thực hiện. Trong bố cục nên đưa nghĩa vụ lên trước quyền hạn của đoàn viên... Phát biểu tại Hội thảo, ông Đan Tâm, Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Công đoàn VN cho rằng: Điều lệ CĐVN phải được coi là “hiến pháp nội bộ” của tổ chức CĐ do đó cần ngắn gọn, cô đọng. Chương mở đầu (tôn chỉ, mục đích) cần thể hiện được 4 nội dung quan trọng: Công đoàn lập ra là để đoàn kết công nhân, trí thức, lao động; để phụng sự tổ quốc Việt Nam XHCN; để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích giai cấp công nhân, lao động; làm cơ sở chính trị - xã hội cho Đảng và Nhà nước. Ông nhấn mạnh: Nguyên tắc tổ chức CĐ cần tập trung, dân chủ nhưng phải linh hoạt, khả biến và cụ thể, tinh gọn, ít đầu mối. Bà Cù Thị Hậu cho rằng: dự thảo Điều lệ lần 4 đã vận dụng cụ thể Luật CĐ và Luật LĐ năm 2012. Góp ý cụ thể vào Dự thảo, bà nêu ý kiến: Nên đổi tên LĐLĐ tỉnh, TP, LĐLĐ huyện thành CĐ tỉnh, TP, CĐ huyện. Cần bổ sung nhiệm vụ của CBCĐ là phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; bổ sung quyền của CBCĐ là được trang bị, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ…
 
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng cảm ơn những góp ý tâm huyết của các đại biểu và khẳng định những ý kiến này sẽ được ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện nội dung Dự thảo Điều lệ CĐVN trình Đại hội XI CĐVN.
 

Đơn vị thành viên