Giao ban công tác Công đoàn khu vực Hà Nội - Thái Nguyên - Lạng Sơn
Thứ Bảy, ngày 30/09/2017

Sáng 29/9, tại Hải Phòng, Công đoàn các đơn vị khu vực Hà Nội - Thái Nguyên - Lạng Sơn trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 và chia tay các đồng chí cán bộ công đoàn thuộc Cụm đã nghỉ chế độ.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Hanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CN Hóa chất mỏ - Trưởng Cụm Công đoàn các đơn vị khu vực Hà Nội - Thái Nguyên - Lạng Sơn trao đổi tóm tắt kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của các đơn vị trong Cụm trong 9 tháng đầu năm 2017, các đại biểu đã sôi nổi tham gia ý kiến và nhất trí tiếp tục thực hiện Nghị quyết hoạt động của Cụm Công đoàn các đơn vị khu vực Hà Nội - Thái Nguyên - Lạng Sơn. Theo đó vẫn duy tổ chức họp, giao ban công tác Công đoàn giữa các đơn vị trong Cụm một năm hai lần, việc thăm hỏi, hiếu hỷ...

Cùng với đó, Hội nghị giao ban cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2017. Đặc biệt, các đơn vị rất quan tâm đến công tác tái cơ cấu, làm sao để tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cho người thợ, phát động các phong trào thi đua sôi nổi để hoàn thành kế hoạch của quý IV - quý nước rút cũng như kế hoạch cả năm 2017...

Hội nghị đã tổ chức chia tay đồng chí Lại Đức Phúc - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Tư vấn quản lý dự án, đồng chí Tô Hữu Trung - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ và đồng chí Trương Đức Dư - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học công nghệ mỏ về nghỉ chế độ.