Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Cao Bằng
Thứ Năm, ngày 05/10/2017

Vừa qua, Công ty CP Gang thép Cao Bằng đã tiến hành Đại hội Công đoàn lần IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có 112 đại biểu, đại diện cho gần 900 công đoàn viên, CNVC - LĐ trong Công ty. Đồng chí Bùi Văn Chu - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản và đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn khóa III nhiệm kỳ 2012-2017. Trong đó, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua chính là Công đoàn Công ty đã tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, phát động và duy trì phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong 5 năm đã có trên 30 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất được công nhận với giá trị làm lợi trên 3 tỷ đồng, số tiền thưởng trên 60 triệu đồng. Có thể nói, các phong trào thi đua đã tập hợp và phát huy được trí tuệ trong CBCNV - LĐ, trở thành động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo “năng suất - chất lượng - hiệu quả”.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017- 2022. Theo đó, mục tiêu, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới là “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, gắn bó với đoàn viên, người lao động; luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thực hiện tốt quy chế dân chủ; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng Công ty phát triển hiệu quả, bền vững. Tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp CNH - HĐH đất nước”.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 13 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang thép Cao Bằng.