Công đoàn TKV nghe phản ảnh hoạt động công đoàn quý I năm 2017
Thứ Năm, ngày 23/03/2017

Từ ngày 20 đến ngày 23/3/2017, Công đoàn TKV đã tổ chức đoàn công tác nghe phản ảnh tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn quý I các đơn vị trực thuộc tại các khu vực Hà Nội, Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí - Mạo Khê.

Tại các hội nghị, Công đoàn TKV đã được nghe công đoàn các đơn vị báo cáo kết quả SXKD cũng như hoạt động công đoàn quý I, những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017. Ngoài những vấn đề mang tính chất khái quát, tổng hợp, các đơn vị còn tập trung báo cáo với lãnh đạo Công đoàn TKV những vấn đề: việc tiếp tục triển khai tái cơ cấu; những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: việc làm, tiền lương, thu nhập, chế độ ăn ca, ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động, điều kiện nhà ở; những bất cập trong việc nộp và hưởng chế độ BHXH; vấn đề thí điểm xã hội hóa một số công việc tại các đơn vị trong TKV, các văn bản chỉ đạo trong các tổ chức chính trị - xã hội...

Qua báo cáo phản ảnh của công đoàn các đơn vị trực thuộc, cho thấy, nhìn chung trong quý I năm 2017 tình hình SXKD trong toàn Tập đoàn còn nhiều khó khăn, đặc biệt công tác tiêu thụ than tại các đơn vị khu vực miền Tây và Hạ Long, tồn kho lớn; một số đơn vị cơ khí, khoáng sản còn thiếu việc làm; công tác tái cơ cấu tác động đến tâm tư tình cảm người lao động…

Tuy vậy, hoạt động công đoàn các đơn vị đã tập trung vào việc cùng cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền; quan tâm đến đời sống, việc làm thu nhập người lao động, đặc biệt các hoạt động dịp tết nguyên đán Đinh Dậu; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2017, hoạt động nữ CNVCLĐ... Công đoàn các cấp đã thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong việc đồng hành cùng với chuyên môn chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua các hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua để khích lệ tinh thần CNVCLĐ; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người lao động hiểu, chia sẻ những khó khăn, đoàn kết đồng hành cùng doanh nghiệp; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động, đặc biệt các đơn vị đang trong lộ trình tái cơ cấu…, bước đầu đã thu được những hiệu quả thiết thực, kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động. Về cơ bản tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của người lao động ở các đơn vị ổn định, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Tại hội nghị các Ban chuyên môn của Công đoàn TKV cũng có nhiều ý kiến tham gia với các công đoàn đơn vị trong từng lĩnh vực cụ thể để hoạt động công đoàn trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Thường trực Công đoàn TKV đã trực tiếp giải đáp kiến nghị, đề xuất của các đơn vị; đồng thời đề nghị công đoàn các đơn vị xác định thời gian tới tình hình SXKD vẫn còn nhiều khó khăn; hoạt động công đoàn các đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung vào các công việc cụ thể: Phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai tốt nhiệm vụ SXKD quý II, quan tâm đến cơ chế điều hành mới được áp dụng trong Tập đoàn; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp; xã hội hóa các công việc phụ trợ..; tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ đặc biệt các đơn vị đang trong giai đoạn tái cơ cấu, các đơn vị sản xuất gặp nhiều khó khăn; quan tâm công tác truyền thông để người lao động hiểu, chia sẻ những khó khăn của Tập đoàn hiện nay và đồng lòng vượt qua; tổ chức tốt các hoạt động thi đua lao động sản xuất, đăng ký công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội V Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở phấn đấu thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Tổng Liên đoàn “năm vì lợi ích đoàn viên”; quan tâm công tác đối thoại theo Nghị định 60 của Chính phủ; tích cực triển khai và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, mạng lưới an toàn VSV, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội thi An toàn VSV giỏi tại đơn vị tiến tới Hội thi An toàn VSV giỏi TKV lần thứ X, Hội thi thợ giỏi TKV và các nội dung có liên quan… Phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu Công đoàn TKV đã đặt ra năm 2017: “Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả”.