Công đoàn Than Thống Nhất tiếp tục đổi mới vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động
Thứ Năm, ngày 05/10/2017

Sáng nay (05/10), Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017-2022. Về dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV; Lại Văn Chiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Sơn Thủy - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Cẩm Phả cùng 154 đại biểu công đoàn các phòng ban, phân xưởng trực thuộc Công ty.

Đại hội đã nghe Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng báo cáo những kết quả của nhiệm kỳ XXXI. Theo đó, 5 năm qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng với chuyên môn đảm bảo đủ việc làm, thu nhập cho người lao động, xây dựng mới và bổ sung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các văn bản liên quan tới quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người lao động; khám sức khỏe định kỳ cho 27.422 lượt CNVC-LĐ, bố trí cho 18.565 lượt người đi tham quan, nghỉ mát… Trong công tác AT-VSLĐ, Công đoàn Công ty đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục công nhân nâng cao ý thức tự giác tuân thủ các quy trình, quy phạm, kiện toàn mạng lưới ATVSV… Nhiều ngàn lượt công nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được Công đoàn Than Thống Nhất quan tâm, động viên thăm hỏi, trong đó đã xét đề nghị hỗ trợ cho 13 gia đình công nhân đặc biệt khó khăn từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn TKV.

Bên cạnh đó, trong công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã tổ chức phát động 21 đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đẩy mạnh phát huy sáng kiến hợp lý hóa với 921 sáng kiến, làm lợi đến 6.850 triệu đồng, trong đó có 41 sáng kiến của nữ công nhân lao động. Hàng năm, Công đoàn Than Thống Nhất luôn là “Đơn vị vững mạnh xuất sắc”, được Công đoàn TKV cũng như LĐLĐ tỉnh,Tổng LĐLĐ  Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần quyết tâm của đoàn viên công đoàn Công ty, nhất là trong quản lý kỹ thuật, đổi mới công nghệ, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các vấn đề chính sách cho người lao động như nơi ăn, chốn ở đều được nâng lên cả về số lượng và định lượng, góp phần đắc lực cho Tập đoàn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công đoàn Công ty cần tập trung tuyên truyền cho người lao động thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; tích cực hơn nữa trong việc tham gia giám sát thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thu nhập của người lao động; cùng với Tập đoàn đảm bảo về điều kiện làm việc, môi trường làm việc, bảo hộ lao động, các chế độ bồi dưỡng cho công nhân…; phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện đối thoại người lao động; tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; xây dựng đội ngũ công nhân có tác phong, tay nghề giỏi, có giải pháp thu hút nguồn lao động, tạo sự gắn bó của công nhân lao động với Công ty…

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào BCH Công đoàn Công ty khóa XXXII, bầu 11 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn TKV khóa V (2018-2023) và 03 đồng chí dự Đại hội LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh khóa XIII (2018-2023).

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn TKV và Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn Công ty nhiệm kỳ vừa qua.