Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát tình hình CNVCLĐ tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Thứ Tư, ngày 12/04/2017

Trong 2 ngày 10 - 11/4, Viện Công nhân và Công đoàn phối hợp với các Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiến hành khảo sát tình hình công nhân, công đoàn tại 04 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tham gia cùng đoàn khảo sát có các đồng chí Thường trực, đại diện các Ban Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, 04 đơn vị được khảo sát trong đợt này: Công ty Tuyển than Cửa Ông, các Công ty cổ phần: Than Mông Dương, Than Hà Tu và Than Hà Lầm.


Tại các đơn vị, đoàn công tác tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi và trao đổi với cán bộ Công đoàn cơ sở, cán bộ quản lý doanh nghiệp về tình hình sản xuất, việc làm, thu nhập, đời sống, ý thức, thái độ làm việc, tâm tư nguyện vọng của người lao động tại doanh nghiệp...

Thông qua khảo sát, nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, đồng thời là cơ sở để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tọa đàm tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương với cán bộ công đoàn, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể về tình hình công nhân và hoạt động công đoàn. Qua đợt khảo sát và tọa đàm sẽ có những đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của công nhân hiện nay đồng thời phải có cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu vì lợi ích đoàn viên và người lao động./.