Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tăng cường phối hợp kiểm tra công tác AT - VSLĐ
Thứ Ba, ngày 05/09/2017

Theo báo cáo tổng kết của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, trong tháng thi đua đảm bảo AT - VSLĐ (tháng 7/2017), Công đoàn các cấp trong Tập đoàn đã đặc biệt chú trọng tăng cường phối hợp kiểm tra công tác AT - VSLĐ.

Cụ thể, Công đoàn các đơn vị đã chủ trì kiểm tra 247 đơn vị trực thuộc và có 325 ý kiến, kiến nghị; phối hợp kiểm tra 496 đơn vị, có 340 ý kiến kiến nghị. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn lao động, đề nghị xử lý các cá nhân vi phạm công tác AT - VSLĐ. Trong đó, nhiều đơn vị làm tốt công tác kiểm tra như các Công ty than: Vàng Danh, Hồng Thái, Hạ Long, Mông Dương, Quang Hanh, Nam Mẫu, Hòn Gai, Đèo Nai, Cao Sơn, Tuyển than Cửa Ông, Tuyển than Hòn Gai…

Cùng với đó, đã có 6 đơn vị phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất vào ca 2, ca 3 về công tác AT - VSLĐ, công tác tổ chức ăn định lượng, giữa ca, bồi dưỡng độc hại, công tác phục vụ tắm giặt, đi lại, điều kiện làm việc của CNVCLĐ. Từ đó đã góp phần nắm bắt thực trạng việc chấp hành công tác AT - VSLĐ, những bất cập trong công tác phục vụ đời sống cho người lao động, kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị cơ quan chuyên môn giải quyết và điều chỉnh cho hợp lý.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên