Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Nữ công
Thứ Sáu, ngày 17/02/2017

Đó là mục tiêu của Hội nghị “Tổng kết công tác Nữ công năm 2016 - Triển khai nhiệm vụ năm 2017” vừa diễn ra sáng ngày 16/2 tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả. Về dự có Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Xuân Hán, các đồng chí Trưởng, Phó Ban Nữ công Công đoàn TKV và đại diện Ban Nữ công của các đơn vị trực thuộc.

Năm 2016 là một năm phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công gặt hái nhiều thành công. Ngay từ đầu năm, Ban Nữ Công đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Tập đoàn hướng dẫn các đơn vị cơ sở tập trung tuyên truyền về những thuận lợi, khó khăn cũng như mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, giúp các nữ CBVC có ý thức rõ ràng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các vị trí SXKD. Các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn luôn được tuyên truyền, giáo dục kịp thời trong nữ CBVCLĐ. Ban Nữ công đã tham mưu với BTV Công đoàn TKV tổ chức thành công Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của cán bộ nữ trong lãnh đạo, quản lý, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của tổ chức Công đoàn”, đạt hiệu quả tích cực trong việc phát huy mặt mạnh trong công tác nữ công các cấp. Toàn Tập đoàn có 322 sáng kiến tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cùng 457 công trình, phần việc hoàn thành, đảm bảo an toàn do nữ CBVCLĐ đảm nhận. 90% nữ CBVCLĐ đăng ký danh hiệu “Hai giỏi” (Giỏi việc nước - Đảm việc nhà).

Trong năm, Ban Nữ công các cấp đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 3.450 lượt chị em và trên 10.000 lượt cháu có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; duy trì tích cực hoạt động của “Quỹ Tình người”, “Quỹ Phụ nữ nghèo”. Riêng đối với công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, Ban đã phối hợp tổ chức tặng quà, hỗ trợ học bổng cho 670 cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 50 công ty con, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, các cháu thuộc trung tâm nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…với tổng số tiền là 650 triệu đồng. Ban Nữ công cơ sở đã chủ động thăm hỏi, tặng quà cho trên 16.000 cháu với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác…

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Công đoàn TKV đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2017. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ cần tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của Tập đoàn, đặc biệt là tuyên truyền chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn TKV nhiệm kỳ 2017 - 2022; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm nhận các công trình việc khó; phối hợp chặt chẽ với Ban VSTBPN tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật đối với lao động nữ… Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, trong thời gian tới, Ban Nữ công Công đoàn các cấp cần chú trọng thành lập Ban Nữ công cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022, gắn lợi ích của hoạt động nữ công với lợi ích của nữ CNVCLĐ; khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, kịp thời khen thưởng các cá nhân điển hình, tập thể nữ xuất sắc trong phong trào nữ CNVCLĐ tích cực trong phát triển sản xuất.