Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cơ sở
Thứ Ba, ngày 19/09/2017

Sáng 18/9, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV và các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Kế toán Công đoàn các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tài chính Công đoàn TKV đã báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ, BCH Công đoàn các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính công đoàn. Các công đoàn cơ sở đã thực hiện theo đúng các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn TKV, xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn và bổ sung kịp thời theo các văn bản chỉ đạo mới của cấp trên. Công tác quản lý, thu chi tài chính công đoàn đảm bảo tiết kiệm nguồn tài chính công đoàn, đúng mục đích, minh bạch, rõ ràng và ưu tiên chi cho các hoạt động phong trào, công tác thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống người lao động..; đồng thời cũng nêu những mặt còn hạn chế trong việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn TKV đã phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn tại các cơ sở nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, tham gia các ý kiến thực tế từ cơ sở, những bất cập trong quá trình triển khai, đồng thời nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cơ sở nhằm thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVC công đoàn cơ sở và Công đoàn TKV.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân nhấn mạnh, công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn có vai trò quan trọng, là một nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn các cấp. Trong những năm qua, công tác tài chính công đoàn được Công đoàn TKV và Công đoàn các cơ sở trực thuộc thực hiện hiệu quả, theo đúng nguyên tắc, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, trong đó có công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn góp phần thực hiện hiệu quả công tác công đoàn và phong trào CNVC của các cơ sở và Công đoàn TKV. Chủ tịch Công đoàn TKV yêu cầu công đoàn các cơ sở khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; tăng cường công tác kiểm tra tài chính đồng cấp, kiểm tra của Công đoàn TKV đối với cơ sở; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, nắm bắt tình hình SXKD, xây dựng dự toán tài chính hàng năm sát với thực tế và thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí đầy đủ; tập trung chi cho các hoạt động phong trào, công tác thi đua, ATVSLĐ, chế độ chính sách đối với CNVCLĐ và cán bộ công đoàn các cấp, chăm lo đời sống, thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên