Nâng cao chất lượng thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ
Thứ Sáu, ngày 23/06/2017

Sáng 22/6, tại Quảng Ninh, Công đoàn TKV tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ.

Dự hội thảo có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tập đoàn; đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Trưởng Ban TCNS Tập đoàn; các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban nữ công Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo đề dẫn hội thảo do đồng chí Đỗ Thị Nhung, Trưởng Ban nữ công Công đoàn TKV nêu rõ, hiện nay tổng số nữ CNVCLĐ là 21.014 người, chiếm 20% tổng số CNVCLĐ toàn Tập đoàn, đa số làm việc trong các lĩnh vực sản xuất cơ khí, sàng tuyển, chế biến, vận hành thiết bị trong các nhà máy nhiệt điện, tuyển than và trong các khâu nghiệp vụ, phục vụ, phụ trợ... Thực hiện Nghị quyết 11-NQTW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 4C/NQ-TLĐ ngày 05/01/1996 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới”..., chuyên môn và công đoàn từ Tập đoàn đến các đơn vị đã có sự chỉ đạo, quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ. Công đoàn TKV đã xây dựng Chương trình hành động bình đẳng giới giai đoạn 2001-2015 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; đề ra các mục tiêu, nội dung và các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, trên 90% các chỉ tiêu, mục tiêu đều bằng hoặc tương đương so với quy định của Tổng Liên đoàn; tạo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho nữ CNVCLĐ, tiền lương bình quân đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng; thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ như: bố trí việc làm, trả lương, thưởng, chế độ ốm đau, thai sản, BHLĐ; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc; thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản; khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa nữ, giám định bệnh nghề nghiệp. Công đoàn TKV đã duy trì các quỹ hoạt động xã hội, từ thiện để hỗ trợ, giúp đỡ nữ CNVCLĐ khó khăn sửa chữa, xây mới trên 300 ngôi nhà, giúp đỡ nữ CNVCLĐ đặc biệt khó khăn, có chồng hy sinh trong sản xuất; tổ chức nâng cao trình độ, kiến thức, tay nghề cho nữ CNVCLĐ; các hoạt động như Hội thi cán bộ nữ công giỏi; Nấu ăn giỏi; các hoạt động VHTT... Trong công tác cán bộ nữ, Công đoàn TKV và Ban VSTBPN đã tham gia bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn giai đoạn 2013-2018 và xây dựng Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2023. Tập đoàn và các đơn vị quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý, Đảng, đoàn thể..., như Công đoàn TKV có 03 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ là nữ, chiếm 23,1%, có 03 đồng chí Trưởng Ban là nữ/07, chiếm 42,85%; các đơn vị có 908 nữ/3161 đồng chí là phó phòng, phó quản đốc trở lên, chiếm 28,7%... Một số vấn đề tồn tại hạn chế như còn một số nữ CNVCLĐ thiếu việc làm hoặc không ổn định; tỷ lệ nữ trực tiếp sản xuất được khen thưởng chưa tương xứng; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo chưa tương xứng với sự phát triển về số lượng và chất lượng của nữ CNVCLĐ; các vấn đề như tái cơ cấu lao động, xã hội hóa công tác phục vụ, phụ trợ đã tác động đến nữ CNVCLĐ...

Tham gia hội thảo có 10 tham luận, trong đó 06 tham luận trực tiếp tại hội thảo của các đơn vị đã nêu những cách làm, trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị... Và phát biểu của đồng chí Trần Văn Cừ, Trưởng Ban TCNS đã thông tin các chủ trương của Tập đoàn về tái cơ cấu, tinh giản lao động; thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa; xã hội hóa công tác phục vụ, phụ trợ...

Phát biểu tại hội thảo, Phó TGĐ Vũ Anh Tuấn đã chia sẻ những vất vả, khó khăn của nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn, là ngành sản xuất đặc thù đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò quan trọng, sự đóng góp tích cực của nữ CNVCLĐ toàn Tập đoàn. Phó TGĐ nhấn mạnh những khó khăn của Tập đoàn cần phải đổi mới, có các giải pháp tháo gỡ và khẳng định Tập đoàn đã và tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lao động nữ cũng như công tác cán bộ nữ để nữ CNVCLĐ phát huy năng lực của mình. Đồng chí mong muốn nữ CNVCLĐ tiếp tục nâng cao trình độ, tay nghề, thích nghi với sự thay đổi để thực hiện tốt các chủ trương của Tập đoàn...

Đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu nhấn mạnh, cùng với thực hiện kế hoạch SXKD, chuyên môn và công đoàn luôn quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt hơn quy định, vận dụng linh hoạt để nữ CNVCLĐ được hưởng các chế độ chính sách tốt hơn; công tác cán bộ được quan tâm quy hoạch, bố trí, sử dụng phù hợp. Việc thực hiện các chủ trương của Tập đoàn ảnh hưởng đến người lao động trong đó có lao động nữ. Do vậy, quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận đồng thời đảm bảo các quyền, lợi ích của lao động nữ. Chủ tịch Công đoàn TKV khẳng định, hội thảo là cơ sở để Tập đoàn, Công đoàn TKV tiếp tục chỉ đạo, bổ sung, điều chỉnh để thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ trong Tập đoàn...