04:01 ICTThứ Bảy, 26/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên
Thứ Hai, ngày 17/12/2018

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy cơ quan Tập đoàn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm. Ngày 10 - 11/12/2018 Chi bộ Cơ quan Công đoàn TKV tiến hành họp triển khai các nội dung trong kế hoạch.

Cơ quan Công đoàn TKV tổ chức họp nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Từng cán bộ, viên chức trình bày nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao và tự nhận mức xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; các đảng viên tham gia nhận xét, đóng góp và thống nhất mức xếp loại cán bộ, viên chức trong năm. Thủ trưởng cơ quan nhận xét, đánh giá bản kiểm điểm của từng đảng viên và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Về nội dung kiểm điểm chi bộ và đảng viên, đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì kiểm điểm tập thể Chi bộ năm 2018, các đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và tiến hành bỏ phiếu xác định mức xếp loại chất lượng chi bộ; Từng đảng viên trình bày bản kiểm điểm cá nhân năm 2018, kèm nội dung phiếu phân tích đánh giá chất lượng đảng viên, các đảng viên trong chi bộ tham gia, góp ý cho đảng viên và từ nhận mức xếp loại đảng viên. Đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì nêu mức đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên; Các đảng viên trong chi bộ bỏ phiếu đánh giá chất lượng từng đảng viên. 
Trong năm 2018, Tập thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động, tuân thủ và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, Công đoàn TKV và chương trình công tác của BCH Công TKV năm 2018 đề ra. Phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào thi đua hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.
Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn luôn bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các chủ trương của Tổng Liên đoàn và thực hiện tốt các chương trình công tác đề ra. Tư tưởng CNVCLĐ trong Tập đoàn cơ bản ổn định, gắn bó với công việc, với đơn vị, tích cực lao động sản xuất và công tác.
Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất và linh hoạt, sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan giao theo từng tháng, quý, năm. Chủ động triển khai, hướng dẫn các cơ sở theo lĩnh vực mình phục trách; tăng cường công tác kiểm tra thực tế để việc giải quyết công việc được kịp thời, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại và quản lý sát với thực tế./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên