15:19 ICTChủ nhật, 17/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Khảo sát hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động mỏ hầm lò tại Trung Quốc
Thứ Hai, ngày 08/01/2018

Thực hiện Công văn số 1212/TKV-TCNS ngày 24/3/2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc đề nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp nhận và chủ trì triển khai đề án nghiên cứu tâm sinh lý con người nhằm tư vấn, quản lý hiệu quả nguồn lao động, hạn chế tối đa TNLĐ trong quá trình lao động sản xuất. Trong thời gian qua, Công đoàn TKV đã thành lập tổ nghiên cứu, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn TKV làm chủ nhiệm đề án, chủ động phối hợp với các Viện, Trung tâm, các nhà khoa học trong và ngoài nước để triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai nghiên cứu, Công đoàn TKV nhận thấy phần mềm Hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động của các Giáo sư Trường Đại học kỹ thuật Công trình Liêu Ninh - Trung Quốc có thể áp dụng tại TKV. Đây là phần mềm được hệ thống hóa, mạng hóa, tin tức hóa dựa trên tiết tấu sinh học của con người để đưa ra các cảnh báo về an toàn của người lao động trước khi làm việc, giúp cho doanh nghiệp, người lao động và gia đình nắm bắt được trạng thái tâm lý của người lao động để kịp thời sử dụng các biện pháp điều chỉnh trạng thái, tăng cường ý thức về bảo vệ an toàn. Phần mềm này đã được các mỏ khai thác than của Trung Quốc như hai mỏ Đại Minh, Đại Long thuộc Tập đoàn năng lượng Thiết Pháp - Trung Quốc áp dụng thành công.

Trên cơ sở các nguyên lý và tính năng của phần mềm, Công đoàn TKV đã làm việc trực tiếp với các Giáo sư của Trường Đại học kỹ thuật Công trình Liêu Ninh để trao đổi và đề nghị bổ sung thêm các yếu tố có liên quan đến tâm lý người lao động như: hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh hoạt của cá nhân, loại sức khỏe, môi trường làm việc, điều kiện làm việc…và đã được các Giáo sư bổ sung các tính năng theo yêu cầu của Công đoàn TKV, đồng thời đã cung cấp một số tài liệu minh họa ưu việt hơn...

Để có cơ sở thực tiễn, nhằm đề xuất áp dụng thí điểm trong Tập đoàn, vừa qua, Tổng giám đốc Tập đoàn đã đồng ý tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá thực tế phần mềm Hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động đang được ứng dụng có hiệu quả tại hai mỏ Đại Minh và Đại Long thuộc Tập đoàn năng lượng Thiết Pháp - Trung Quốc, do đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV làm trưởng đoàn cùng các thành viên thuộc Ban TCNS, An toàn, KCL Tập đoàn, Văn phòng Công đoàn TKV và Công ty CP xuất nhập khẩu than - Vinacomin.Tại hai mỏ Đại Minh và Đại Long, Đoàn công tác đã được các Giáo sư Trường Đại học kỹ thuật Công trình Liêu Ninh, lãnh đạo, trưởng, phó phòng ban chuyên môn, quản đốc phân xưởng, tổ trưởng sản xuất, công nhân lao động trực tiếp đã trao đổi cởi mở, thông tin cụ thể về việc triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ trong những năm qua; để ngăn ngừa xảy ra các vụ TNLĐ mang tính thảm họa gây ra chết nhiều người, đã tiến hành nhiều giải pháp từ công tác quản lý nhà nước về an toàn, đến các giải pháp thực hiện tại các mỏ than: công nghệ, huấn luyện kỹ năng về thực hiện công tác an toàn (các mỏ than đều có trung tâm đào tạo an toàn) và đặc biệt từ 05 đến 10 năm qua khi giải pháp áp dụng Hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động là phần mềm dựa trên tiết tấu sinh học, đồng hồ sinh học của con người (chu kỳ trí lực, thể lực, tâm lý) để đưa ra các cảnh báo về an toàn của người lao động trước khi làm việc trong mỏ hầm lò đã được triển khai rất hiệu quả, tai nạn lao động giảm mạnh qua các năm đặc biệt là không có TNLĐ chết người.

Qua quá trình khảo sát và đánh giá về phần mềm Hệ thống quản lý, dự báo an toàn về tâm lý, sức khỏe người lao động tại hai mỏ Đại Minh và Đại Long, để so sánh mô hình hoạt động tại đây với mô hình sản xuất tại Việt Nam có tính tương đồng khá lớn. Do vậy việc ứng dụng hệ thống phần mềm tại TKV để làm bước đầu trong chương trình đào tạo và quản lý an toàn mỏ là hoàn toàn khả thi. Ứng dụng hệ thống phần mềm thu thập được các thông tin cơ bản liên quan đến người lao động để kịp thời nắm bắt được tình hình của người lao động như: thể lực, tinh thần, tâm lý và các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề an toàn trong quá trình làm việc; phần mềm hiển thị các thông tin trực tuyến, hình ảnh trực quan, có thông báo rõ ràng trên hệ thống để cán bộ quản lý đưa ra cảnh báo sớm, tổ chức giám sát, triển khai các biện pháp phòng ngừa kịp thời, bố trí công việc hợp lý cho người lao động và người lao động cũng chủ động nắm được các thông tin chỉ số tâm lý của mình trên hệ thống, có kế hoạch cho bản thân để triển khai thực hiện các biện pháp ATVSLĐ đạt hiệu quả cao nhất./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên