Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 - Công đoàn TKV
Thứ Sáu, ngày 20/01/2017

Vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10, khóa IV. Tới dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TKV. Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổ chức đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; thông qua Kế hoạch đại hội công đoàn các cấp; Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2017 và kiện toàn một số chức danh trong Ban Chấp hành Công đoàn TKV khóa IV.

Báo cáo đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nêu rõ, 2016 là một năm rất nhiều khó khăn nhưng với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của cán bộ, CNVCLĐ toàn Tập đoàn đã vượt khó và thực hiện tương đối toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cơ bản được duy trì, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế để tham gia công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD; đặc biệt đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, 80 năm ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Báo cáo tổng kết cũng đánh giá những khó khăn trong triển khai nhiệm vụ như tái cơ cấu; kinh phí công đoàn giảm; hiệu quả hoạt động của một số cán bộ công đoàn kiêm nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như công tác an toàn lao động; công tác truyền thông; vấn đề việc làm của một số các đơn vị gặp khó khăn…

Bước vào triển khai nhiệm vụ 2017 với chủ đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “năm vì lợi ích đoàn viên”, Ban Chấp hành Công đoàn TKV thống nhất lựa chọn mục tiêu thi đua: “Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả” với các tiêu chí cụ thể. Đặc biệt các nhóm chỉ tiêu có liên quan trực tiếp đến người lao động; công tác giám sát, kiểm tra; hoạt động công trình; công tác tuyên truyền; đại hội công đoàn các cấp...

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn TKV đã thông qua công tác nhân sự và tiến hành bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV. Đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn TKV trúng cử Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Nguyễn Quang Tê - Ủy viên Ban Chấp hành được bầu vào Ban Thường vụ Công đoàn TKV; các đồng chí Trần Văn Cừ - Trưởng ban TCNS Tập đoàn, Nguyễn Trung Hiếu - Chủ tịch Công đoàn Công ty than Nam Mẫu, Mạc Duy Dương - Phó ban CSPL Công đoàn TKV được Hội nghị bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn TKV khóa IV, nhiệm kỳ 2013 - 2018./.