05:31 ICTThứ Năm, 06/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động
Thứ Sáu, ngày 22/09/2017

Vừa qua, tại Công ty than Vàng Danh, Ban Nữ công Công đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác Nữ công 8 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Đỗ Thị Nhung - Trưởng ban Nữ công Công đoàn TKV; Vũ Đình Việt - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh…

Theo báo cáo, 8 tháng đầu năm 2017 tình hình SXKD của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn; sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Công đoàn TKV, phong trào nữ CNVC-LĐ và hoạt động Nữ công vẫn được duy trì và luôn bám sát tình hình thực tế SXKD của Tập đoàn. Ban Nữ công đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nữ CNVC-LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn; chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, trong điều kiện sản xuất, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút; phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em.

Triển khai nhiệm vụ quý IV/2017, Ban Nữ công Công đoàn TKV đề ra nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ, tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, trong đó có các kỷ niệm về giới như: Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến 15/12); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)...; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" và gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc khó do nữ đảm nhận chào mừng các ngày kỷ niệm của giới, các ngày lễ trọng đại của đất nước, của Ngành; vận động nữ CNVCLĐ tích cực lao động sản xuất giành năng suất cao, chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh...

Hội nghị đã lắng nghe 4 ý kiến phát biểu của các đồng chí Trưởng ban Nữ công các công ty Than Vàng Danh, Than Cọc Sáu, Tổng Công ty Khoáng sản, Tổng Công ty Hóa chất mỏ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đã trả lời và tiếp thu ý kiến, bổ sung vào báo cáo 8 tháng đầu năm và xây dựng chương trình hành động những tháng còn lại của năm 2017.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên