20:10 ICTChủ nhật, 17/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Thứ Hai, ngày 11/09/2017

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam vừa triển khai kế hoạch đến các công đoàn bộ phận, cơ sở thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) với nhiều chỉ tiêu và hành động cụ thể.

Theo đó, các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ của các Nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và điều kiện thực tế. Phát huy vai trò của đội ngũ công nhân viên chức lao động Tập đoàn và hoạt động Công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp công đoàn. Đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đặt ra là: Phấn đấu 100% công nhân viên chức lao động có việc làm ổn định, năng suất lao động tăng từ 5 đến 8%, thu nhập tăng từ 3 đến 7% ; 100% công nhân viên chức lao động được tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cơ giới hóa, tự động hoá trong chiến lược phát triển của TKV; từng bước triển khai cơ giới hóa, tin học hóa trong các lĩnh vực khai thác than, khoáng sản, sản xuất điện, cơ khí chế tạo, ứng dụng tin học trong quá trình sản xuất điều hành của Tập đoàn… Thông qua các phong trào, hàng năm bồi dưỡng giới thiệu khoảng 1500 đoàn viên ưu tú sang tổ chức Đảng xem xét kết nạp…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên