Công đoàn TKV triển khai công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và phát động Tháng công nhân năm 2017
Thứ Tư, ngày 19/04/2017

Ngày 18/4/2017, tại TP Hạ Long, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và phát động Tháng công nhân năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có Thường trực, các Ban Công đoàn TKV, cán bộ công đoàn chuyên trách, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV. Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp. Theo đó, các đơn vị cần tập trung xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy đơn vị để triển khai các nội dung đại hội đảm bảo yêu cầu và tiến độ. Quan tâm đến báo cáo xây dựng nội dung văn kiện, đặc biệt phần phương hướng cần tập trung phân tích, nhận diện rõ những khó khăn, thuận lợi, đề ra các giải pháp thiết thực để triển khai sát điều kiện cụ thể của đơn vị. Công tác nhân sự đảm bảo theo đúng các văn bản đã hướng dẫn, quan tâm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH, nhân sự UBKT... Chuẩn bị kỹ kế hoạch tổ chức đại hội, tại đại hội cần quan tâm thảo luận theo chuyên đề, chú trọng công tác tuyên truyền. Tổ chức các phong trào thi đua trước, trong và sau đại hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội, vấn đề kinh phí đại hội...

Đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV triển khai các nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Về nội dung hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017, các đơn vị cần chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các nội dung theo hướng dẫn đạt kết quả cao.

Nội dung chính của hội nghị được các đồng chí Thường trực và các Ban chuyên đề Công đoàn TKV hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, công tác kiểm tra, công tác tài chính, tuyên giáo...

Việc hướng dẫn triển khai công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 là một trong những nội dung trọng tâm của Công đoàn TKV trong quý II. Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp thành công là tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.