15:03 ICTThứ Ba, 22/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn TKV: Tổng kết phối hợp công tác kiểm tra năm 2018
Thứ Bảy, ngày 05/01/2019

Ngày 04/01/2019, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức Hội nghị tổng kết phối hợp công tác kiểm tra giữa Công đoàn TKV, Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Hoài Ân - Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Đặng Thị Tuyết, Trưởng ban Than tra - Pháp chế Tập đoàn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn; Nguyễn Văn Dũng - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh; cùng các đồng chí trong UBKT Công đoàn TKV; Đảng ủy Than Quảng Ninh; Ban thanh tra - Pháp chế Tập đoàn. Đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hải Yến - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TKV đã báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa các Ủy ban kiểm tra của các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn, với cơ quan Thanh tra pháp chế của Tập đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, năm 2018 đã thực hiện 443 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành 24 cuộc, UBKT Công đoàn cơ sở tiến hành 406 cuộc. UBKT Công đoàn TKV thực hiện 13 cuộc; tham gia với Đảng ủy Tập đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 15/3/2016 của Đảng uỷ Tập đoàn “về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2016-2020”, Nghị quyết số 17-NQ/ĐU, ngày 01/3/2017 của Đảng uỷ Tập đoàn “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020” tại 05 đơn vị; tham gia đoàn giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân để giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 03 đơn vị.

Các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị tập trung vào nội dung phối hợp giữa UBKT Công đoàn TKV, Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Ban Thanh tra - Pháp chế Tập đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh trong việc lập và tham gia thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, thống nhất phương thức xem xét, giải quyết đối với đơn thư có liên quan đến cán bộ, đến tổ chức, đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra trong Tập đoàn và các đoàn thể; phối hợp tốt việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động giữa Tập đoàn với Liên đoàn LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV đánh giá cao công tác kiểm tra, việc phối hợp hoạt động công tác của UBKT Công đoàn TKV và đề nghị năm 2019 UBKT các cơ quan tăng cường hơn nữa việc chia sẻ, gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, công tác phối hợp theo chương trình đã đề ra, chú trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị, với phương châm phòng ngừa là chính; công tác tiền lương, thu nhập, chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân viên chức lao động và tham gia xây dựng đảng của các đoàn thể chính trị ở cơ sở.../.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên