06:28 ICTThứ Tư, 20/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn TKV tổ chức hội nghị báo cáo phản ảnh hoạt động năm 2018
Thứ Tư, ngày 05/12/2018

Trong các ngày từ 03/12 - 05/12/2018, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức hội nghị phản ảnh hoạt động công đoàn năm 2018. Đồng chí Chủ tịch, Thường trực Công đoàn TKV chủ trì các hội nghị. Các đơn vị tại Quảng Ninh có đại diện lãnh đạo, các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tham gia nghe báo cáo.

Có 66 công đoàn các đơn vị trực thuộc tại 04 vùng trực tiếp báo cáo tại các hội nghị. Nội dung báo cáo phản ảnh qua các nội dung, tình hình chung tại các đơn vị; kết quả công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ; các vấn đề tiền lương, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ; kết quả việc giám sát thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; việc triển khai các phong trào thi đua; thực hiện các mặt công tác công đoàn...

Cơ bản báo cáo nêu tương đối đầy đủ về tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại các đơn vị đã triển khai thực hiện năm 2018. Tại hội nghị đồng chí chủ trì yêu cầu các đơn vị báo cáo lựa chọn những nội dung nổi bật, những điểm mới, điểm khác đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; những vấn đề bất cập, các đề xuất kiến nghị với công đoàn và lãnh đạo cấp trên. Từ những yêu cầu cụ thể đó các đại biểu có thời gian phân tích cụ thể những khó khăn, bất cập; những mô hình, cách làm mới và kiến nghị cụ thể tại đơn vị để tập trung tham gia giải quyết. Những khó khăn trong tổ chức SXKD; công tác tái cơ cấu, xã hội hóa của Tập đoàn và các đơn vị; những vấn đề liên quan đến công ăn việc làm, đời sống, tâm tư người lao động, nguồn tài chính công đoàn... được các đại biểu tập trung phản ảnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn TKV đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị; thông tin kết quả dự kiến thực hiện các chỉ tiêu về SXKD cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch, tiền lương tăng trưởng, điều kiện làm việc từng bước được quan tâm, cải thiện; các hoạt động nổi bật trong Tập đoàn năm 2018 như: Kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11, 50 năm ngày Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than 15/11; tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp...

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị công đoàn các đơn vị tập trung phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đó là: Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, cụ thể hóa Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết vào tình hình thực tế; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tích cực tham gia công tác quản lý cùng cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, chuẩn bị điều kiện tốt cho thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tham gia vào các quy chế, quy định thực hiện tốt quy chế dân chủ; quan tâm đến đời sống, việc làm, tiền lương; điều kiện việc làm, môi trường làm việc, đảm bảo công tác an toàn cho NLĐ; Phối hợp chăm lo bữa ăn ca, ăn định lượng, bồi dưỡng độc hại, vấn đề nhà ở, điều dưỡng, dưỡng sức..; chủ động công tác nắm bắt tư tưởng NLĐ, đặc biệt các đơn vị khó khăn, tái cơ cấu, xã hội hóa..; nghiên cứu, triển khai, đổi mới phương thức hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác quản lý đoàn viên; nêu cao vai trò hoạt động kiểm tra, giám sát; động viên CNVCLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành đợt phát động 90 ngày đêm sản xuất, tiêu thụ than và kế hoạch năm 2018, đồng thời chuẩn bị nguồn lực chăm lo Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho người lao động.

Trong chương trình hội nghị, công đoàn các đơn vị đã cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua nội dung chấm điểm công đoàn vững mạnh và thống nhất đánh giá cùng các Ban chuyên môn Công đoàn TKV để làm cơ sở xét duyệt các danh hiệu thi đua năm 2018. 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên