18:45 ICTChủ nhật, 17/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn TKV tăng cường phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn lao động
Thứ Sáu, ngày 06/10/2017

Nhằm phối hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các đơn vị làm tốt công tác an toàn bảo hộ lao động, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) chỉ đạo công đoàn các cơ sở triển khai tốt công tác phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động.

Công đoàn tham gia kiểm tra an toàn lao động tại cấp phân xưởng các đơn vị.

Theo đó, Công đoàn TKV chỉ đạo công đoàn các cơ sở, công đoàn bộ phận tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và các chuyên đề theo Nghị quyết liên tịch với Tổng Giám đốc Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh về việc thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2017. Các nội dung và biện pháp cụ thể về an toàn vệ sinh lao động phải gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân như: Các đơn vị khối sản xuất trực tiếp tăng cường giám sát và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy chế thưởng phạt rõ ràng; đẩy mạnh áp dụng quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai lắp đặt các cụm panô tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động tại khai trường sản xuất của các đơn vị khối hầm lò cũng như lộ thiên nhằm mở rộng tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người lao động về ý thức đảm bảo an toàn trong sản xuất v.v.

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên