Công đoàn tham gia quản lý đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác than hầm lò
Thứ Sáu, ngày 18/08/2017

Là chủ đề của hội nghị tọa đàm do Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức sáng nay, 18/8 tại TP Thái Bình.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí trong HĐTV; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ, Bí thư Đảng ủy TQN; đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí Phó Chủ tịch và các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đoàn TQN; đại biểu các Ban chuyên môn Tập đoàn; Giám đốc các đơn vị sản xuất, xây dựng mỏ hầm lò, tư vấn; Chủ tịch Công đoàn các cơ sở; đại biểu công nhân các phân xưởng CGH...

Khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV nhấn mạnh, cơ giới hóa (CGH) sản xuất hầm lò là một chủ trương của Tập đoàn nhằm tạo sự đột phá trong sản xuất, tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD. Việc ứng dụng KHKT, cơ giới hóa là một nhiệm vụ trọng tâm, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của tổ chức công đoàn và vai trò, trách nhiệm của người lao động nhằm thực hiện hiệu quả CGH sản xuất hầm lò.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị nêu rõ, trong những năm qua, Tập đoàn và các đơn vị đã tập trung chỉ đạo, tích cực ứng dụng KHKT, đẩy mạnh các loại hình CGH trong đào lò, khai thác và lò chợ CGH đồng bộ. Sản lượng than khai thác bằng CGH so với tổng sản lượng than khai thác tăng từ 575.624 tấn năm 2013 lên 1,384 triệu tấn năm 2016, chiếm 6,6% sản lượng than hầm lò, tăng gần gấp 2 lần sản lượng CGH năm 2015. Đối với đào lò khi áp dụng CGH đã đẩy nhanh tốc độ thi công từ 2-3 lần. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn Tập đoàn có 05 đơn vị áp dụng CGH đồng bộ ở 06 lò chợ, sản lượng đạt 1.496.190 tấn, bằng 52,65 KHN, đạt 12,6% tổng sản lượng than hầm lò.

Để đẩy mạnh CGH sản xuất hầm lò, Công đoàn TKV đã đề ra các giải pháp phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn các cấp nhằm phấn đấu tăng tỷ lệ than khai thác CGH, năm 2017 đạt tỷ lệ 12,7% tổng sản lượng than hầm lò và tăng dần trong các năm để đến năm 2020 đạt 20-25% với khoảng 17 lò chợ CGH đồng bộ và phấn đấu đến 2030, ứng dụng CGH đồng bộ và bán CGH cơ bản các công đoạn sản xuất của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đã gợi mở những vấn đề để các đại biểu thảo luận như: sự cần thiết, tính tất yếu của CGH; thực hiện CGH phải phù hợp với điều kiện địa chất, thực tế của từng đơn vị để đạt hiệu quả; việc bố trí sản xuất, lao động khi thực hiện CGH; đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân thực hiện CGH...

Đại biểu lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị, phân xưởng sản xuất và công nhân dự hội nghị đã tham gia thảo luận, trao đổi các vấn đề về những khó khăn trong thực hiện CGH; chế độ chính sách, cơ chế khuyến khích thực hiện CGH; đáp ứng vật tư, phụ tùng cũng như nội địa hóa vật tư, phụ tùng cho CGH của Cơ khí TKV; đào tạo chuyển giao công nghệ; vận hành bảo dưỡng thiết bị...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, CGH là nhiệm vụ quan trọng, tạo đột phá để giải quyết vấn đề tăng năng suất, nâng cao hiệu quả SXKD của TKV. Từ chủ trương và quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện từ Tập đoàn đến các đơn vị, CGH đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng tăng năng suất lao động, giảm giá thành, cải thiện điều kiện làm việc..., tiêu biểu như các đơn vị Than Hà Lầm, Khe Chàm, Quang Hanh, Dương Huy, Nam Mẫu... Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đề nghị từ Tập đoàn đến các đơn vị phải xác định sự cần thiết, cấp bách và quyết tâm thực hiện CGH nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, giảm lao động, tăng thu nhập cho công nhân; cách tiếp cận, phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị sản xuất than, tư vấn, cơ khí trong thực hiện CGH từ công tác quy hoạch, lập dự án đã phải tính đến CGH và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện CGH; lựa chọn CGH phải phù hợp với thực tế của từng đơn vị và đạt hiệu quả. Cùng với CGH là giải quyết đồng bộ các vấn đề về cải thiện điều kiện làm việc, dây chuyền công nghệ, điều hành sản xuất...

Nhân dịp này, Công đoàn TKV đã khen thưởng 06 đơn vị có thành tích thực hiện CGH và công bố quyết định khen thưởng 22 đơn vị đạt loại A, 22 đơn vị đạt loại B trong thực hiện Tháng cao điểm về công tác ATVSLĐ do Công đoàn tham gia quản l‎ý - Tháng 7/2017.