Ban Nữ công Công đoàn TKV: Sôi nổi nhiều hoạt động trong quý II/2017
Thứ Hai, ngày 17/04/2017

Phát huy những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2017, trong quý II năm 2017, Ban Nữ công Công đoàn TKV đã xây dựng các chương trình cụ thể để triển khai nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và gắn với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc khó do nữ đảm nhận chào mừng các ngày kỷ niệm của giới, các ngày lễ trọng đại của đất nước, của Ngành.

Mặt khác, tích cực phối hợp với Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp” tham gia kiểm tra giám sát thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lao động nữ, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện môi trường; chăm lo giúp đỡ những gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, các gia đình có người thân bị tai nạn lao động và triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, tháng hành động vì hạnh phúc trẻ thơ, Quốc tế thiếu nhi 1/6 và các hoạt động thiết thực nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên.