Xây dựng khối đoàn kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn
Thứ Sáu, ngày 11/08/2017

Trong 2 ngày 10-11/8/2017, Công đoàn Công ty than Dương Huy đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thanh Xuân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV; Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Đỗ Thị Ninh Hường, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đại biểu các Ban chuyên đề Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đại biểu LĐLĐ TP Cẩm Phả; Công đoàn các cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV vùng Cẩm Phả; đại biểu Công đoàn khối hầm lò; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty các thời kỳ; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và 154 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 3.530 CNVCLĐ Công ty.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XI (nhiệm kỳ 2012-2017) đã trình bày báo cáo chính trị. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự chỉ đạo của Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XI; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo sự đồng thuận vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm. Trong các năm từ 2013 đến 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã sản xuất 8.749.100 tấn than nguyên khai; bóc đất đá 21.614.300 m3; đào 87.035 m lò; tiêu thụ 8.356.640 tấn than...; chăm lo đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống tinh thần của người lao động. Năm 2013 thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng, đến 6 tháng đầu năm 2017 đạt 11,683 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân trên 7%/năm...

Thông qua phong trào thi đua, đã có 388 công trình Công đoàn tham gia quản lý, trong đó có 05 công trình cấp Công ty, tiêu biểu là “Công trình băng vận tải than mức -90”, “Công trình rửa mũi cho thợ lò”, “Công trình hệ thống vận chuyển người qua giếng phụ”...; toàn Công ty có 554 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất... Trong 5 năm đã có 19 gia đình công nhân được xây mới và sửa chữa từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 770 triệu đồng; đề nghị Tập đoàn xây mới cho 04 gia đình và sửa chữa nhà cho 07 gia đình công nhân TNLĐ với số tiền 670 triệu đồng...

Nhiệm kỳ khóa XII (2017-2022), với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả”, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, Công đoàn Công ty tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo, phấn đấu tăng năng suất lao động từ 4-5%/năm; thu nhập bình quân tăng hơn 3,5%/năm; đảm bảo an toàn trong sản xuất; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty than Dương Huy và Tập đoàn TKV phát triển bền vững...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhận, chúc mừng những kết quả, thành tích của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua, đã thực hiện tốt phong trào thi đua, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động, xây dựng công đoàn vững mạnh, đóng góp lớn vào thành tích chung của Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch Công đoàn TKV nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu trong những năm tới, công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua; tập trung các nguồn lực và giải pháp thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội; thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, cơ giới hóa sản xuất, tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo ATVSLĐ; xây dựng đội ngũ công nhân lao động có trình độ, tay nghề, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất; không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống CNLĐ; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ với người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Công ty khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022) gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Văn Toản tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty; bầu 10 đồng chí dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V và 03 đồng chí dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII.

Đại hội đã chúc mừng 08 đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Công ty khóa XI đã hoàn thành nhiệm vụ, không tham gia vào BCH Công đoàn Công ty khóa XII.

Một số hình ảnh: