Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm
Thứ Sáu, ngày 03/11/2017

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, ngày 02/11/2017, Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Tới dự Đại hội có đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; đại biểu các Ban chuyên đề của Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; LĐLĐ thành phố Hạ Long; LĐLĐ huyện Bình Liêu; đại diện Công đoàn vùng Cẩm Phả, Uông Bí, Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV vùng Hạ Long; lãnh đạo Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc, Công đoàn, ĐTN, Hội CCB Công ty; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; lãnh đạo các phòng ban, công trường, phân xưởng và 156 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 3.670 CNVCLĐ toàn Công ty.

Đồng chí Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXX, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất và hoạt động công đoàn, song được sự chỉ đạo của Công đoàn TKV, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên đoàn viên, CNVCLĐ khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm. Trong 5 năm, Công ty đã sản xuất gần 10 triệu tấn than nguyên khai, đặc biệt các năm 2015, 2016 và 9 tháng năm 2017, do đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa (CGH), đưa 2 lò chợ CGH đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm và 1,2 triệu tấn/năm vào hoạt động nên đã tăng năng suất, tăng sản lượng. Năm 2016 đạt trên 2,226 triệu tấn than; năm 2017 kế hoạch sản xuất 2,7 triệu tấn than; thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng đầu năm 2017 đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với năm 2012. Đặc biệt, số thợ lò có thu nhập cao tăng, số thợ lò của 2 công trường CGH trong 8 tháng đầu năm 2017 thu nhập bình quân 21,2 triệu đồng/người/tháng là 155 người...

Cùng với đó, Công đoàn và chuyên môn đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu, cơ giới hóa, tự động hóa, áp dụng công nghệ mới nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD. Trong phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", CNVCLĐ đã thi đua lao động sản xuất, đảm nhận hoàn thành 385 công trình, CNVCLĐ đã phát huy 1592 sáng kiến, hợp lý hóa  sản xuất; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành tặng thưởng các danh hiệu thi đua cao quý; nhiều công nhân lao động giỏi, thu nhập cao được Công đoàn và chuyên môn khen thưởng.

Hoạt động của Công đoàn Công ty đã không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đi sâu vào từng nhiệm vụ, công việc cụ thể sát với điều kiện thực tế của đơn vị; chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Công đoàn Công ty luôn được công nhận đơn vị vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nhiệm kỳ khóa XXXI (2017-2022), với tinh thần: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ”, phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng, Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm tiếp tục vận động cán bộ, công nhân lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty. Phối hợp cùng chuyên môn lo đủ việc làm cho CNVCLĐ; phấn đấu tăng năng suất lao động từ 4-6%/năm; thu nhập bình quân các năm tăng 3-5%. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; có từ 300-400 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được công nhận và đưa vào sản xuất. Có trên 80% tổ công đoàn, 85% công đoàn bộ phận đạt vững mạnh; Công đoàn Công ty đạt vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Công ty tập trung nguồn lực và các giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Cần gắn nhiệm vụ của công đoàn với nhiệm vụ SXKD của Công ty. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng cho người lao động. Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng lực lượng lao động có trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất. Phối hợp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, cùng chuyên môn chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người thợ; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh người lao động… Công đoàn Công ty cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đại hội đã bầu BCH khóa XXXI gồm 15 đồng chí; bầu 10 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V, bầu 03 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2018-2023). Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa XXXI, đồng chí Trịnh Ngọc Toản, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXX được bầu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa XXXI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân dịp này, 13 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đã được Công đoàn TKV và LĐLĐ Quảng Ninh tặng bằng khen.