Đại hội Công đoàn Công ty than Quang Hanh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ Sáu, ngày 23/06/2017

Trong 2 ngày 22, 23/6/2017, Công đoàn Công ty than Quang Hanh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022. Về dự Đại hội có đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, các ban Công đoàn TKV; đại biểu Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, thành Phố Cẩm Phả; các đồng chí lãnh đạo Công ty; đại biểu các công đoàn vùng trong Công đoàn TKV và 161 đại biểu được bầu từ các Đại hội công đoàn bộ phận.

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ: Nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty than Quang Hanh đã luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của Đảng bộ Công ty và Công đoàn cấp trên, vận động đoàn viên, CNLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ III đã đề ra. Đặc biệt là làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Chủ động phối hợp với chuyên môn và các tổ chức chính trị trong Công ty tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch  SXKD của đơn vị, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho người lao động.

Cũng trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty đã kết nạp mới 1.197 đoàn viên, giới thiệu 119 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình đảng và đã có 148 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ đã có 1.524 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 2.228 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất có giá trị làm lợi 13,275 tỷ đồng, có 2.071 lượt người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Công ty, 196 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp TKV, 55 chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 155 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV tặng bằng khen; hàng năm Công đoàn Công ty đều đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh xuất sắc”… 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV biểu dương ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí mong rằng Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy thành tích để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó đặc biệt chú trọng vào công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đảm bảo an toàn trong sản xuất, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, lao động.

Đại hội Công đoàn Công ty than Quang Hanh đã bầu ra BCH khóa IV gồm 17 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.