Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đại hội Công đoàn Công ty CP Vật tư lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp
Thứ Bảy, ngày 20/01/2018

Ngày 19/1, Công đoàn Công ty CP Vật tư đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lại Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn TKV, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Cẩm Phả, các Ban chuyên đề của Công đoàn TKV, Công đoàn các đơn vị vùng Cẩm Phả, Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty CP Vật tư… cùng đông đảo đoàn viên Công đoàn của Công ty.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhưng Công đoàn Công ty đã bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, Nghị quyết của Đảng bộ Công ty và Công đoàn cấp trên, vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, “Kỷ luật và Đồng tâm” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa IX đã đề ra. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phối hợp cùng chuyên môn, các tổ chức chính trị tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành mục tiêu SXKD, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trên cơ sở củng cố tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận, Công đoàn Xí nghiệp. Công đoàn Công ty nhiều năm liên tục đạt danh hiệu thi đua “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen. Phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác xã hội từ thiện do Công đoàn phát động đều được cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã mang tính toàn diện, thường xuyên dưới nhiều hình thức; có sự phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Công đoàn và Đoàn thanh niên… giúp nâng cao nhận thức xã hội và hiểu biết pháp luật của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ, từ đó ổn định tư tưởng và tin tưởng vào chủ trương lãnh đạo của Công ty…

Với khẩu hiệu “Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả”, mục tiêu tổng quát của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng nâng cao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đội ngũ CNVCLĐ vững vàng về chính trị, có sức khỏe, tác phong công nghiệp, trình độ chuyên môn và tay nghề cao; thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và sức mạnh của CNVCLĐ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

Đồng chí Trần Minh Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã phát biểu khẳng định rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được tổ chức Công đoàn chú trọng thực hiện tốt theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty là luôn quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD trong giai đoạn đầy khó khăn, thử thách vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cần bám sát định hướng hoạt động của Công ty, tiếp tục chủ động, sáng tạo để tổ chức các hoạt động Công đoàn ngày càng sôi nổi, hiệu quả và đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn TKV Nguyễn Xuân Hán đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội X, Công đoàn Công ty cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các mặt hoạt động Công đoàn phải thiết thực, cụ thể; làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tích cực tham gia cùng chuyên môn bố trí, sắp xếp sử dụng lao động hợp lý, thực hiện theo chủ trương tái cơ cấu của Tập đoàn; chất lượng đoàn viên và hoạt động Công đoàn cần được chú trọng nâng cao…

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa X (2018-2023), 03 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V (2018 - 2023) và 01 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII (2018-2023).

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên