Đại hội Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022)
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022). Đồng chí Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV dự và chỉ đạo đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Thương, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa II đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017) và phương hướng, nhiệm vụ khóa III (nhiệm kỳ 2017-2022). Theo đó, với nhiệm vụ chính là dịch vụ vận tải than và các hàng hóa khác bằng đường thủy, để duy trì sản xuất, ổn định việc làm của người lao động, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn và chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, vận động CNVCLĐ cùng chia sẻ, đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD, vì việc làm, đời sống của CNVCLĐ, vì sự ổn định, phát triển của Công ty.

Công đoàn Công ty và các công đoàn bộ phận đã chủ động nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của người lao động để cùng với chuyên môn giải quyết kịp thời; phối hợp thực hiện và giám sát chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến người lao động. Đồng thời, Công đoàn luôn sâu sát, gắn bó với đoàn viên, CNVCLĐ, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ..., qua đó, tạo niềm tin, sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có 80% tổ công đoàn đạt vững mạnh, Công đoàn Công ty đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; phối hợp với chuyên môn bố trí đủ việc làm cho CNVCLĐ, phấn đấu năng suất lao động tăng từ 8-12%/năm; thu nhập bình quân tăng từ 6-10%/năm...

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Công ty gồm 05 đồng chí; đồng chí Hoàng Văn Thương được bầu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty.