Đại hội Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ Năm, ngày 01/06/2017

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, sau hai ngày (29-30/5/2017) tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết hành động xuyên suốt nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động”.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Danh Chức - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. Cẩm Phả; huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh); lãnh đạo Công ty than Cọc Sáu cùng 150 đại biểu xuất sắc của 30 Công đoàn bộ phận trong toàn Công ty.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ khoá XXX, kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXX, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua dù còn nhiều khó khăn, song tổ chức Công đoàn đã đồng hành cùng chuyên môn, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua “lao động giỏi, sáng kiến, tiết kiệm” trên cơ sở sắp xếp bố trí lao động, điều hành sản xuất hợp lý, thực hiện tốt công tác an toàn - VSLĐ, bảo vệ môi trường. Tham gia cùng chuyên môn thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại định kỳ, chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời, khoa học.

Đại hội biểu dương toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong  5 năm qua đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nghị quyết Đại hội, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2014; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2015, 2016; Liên tục được Công đoàn TKV và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng cờ, bằng khen từ 2012 - 2016.

Trên quan điểm nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về mục tiêu, phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong doanh nghiệp. Đại hội xác định nội dung hoạt động của nhiệm kỳ 2017 - 2022 là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty. Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng công nhân cả về số, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt trước Đại hội

Đại hội đã phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và quyết nghị các nội dung chính sau: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn Công ty vững mạnh toàn diện. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tham gia tích cực vào quá trình SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm; Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng trong công nhân lao động với mục tiêu “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động”. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện chính sách pháp luật, công tác An toàn - VSLĐ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp cho người lao động.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động toàn Công ty phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình hưởng ứng, triển khai đưa nghị quyết Đại hội vào hoạt động thực tiễn phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, góp phần xây dựng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu phát triển bền vững.