Công đoàn TKV tặng quà 2 công trường tiêu biểu Công ty than Cọc Sáu
Thứ Năm, ngày 25/05/2017

Nhân “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017”, vừa qua, Công đoàn TKV đã tới thăm, tặng quà cho Công trường Băng sàng và Công trường Xúc Tả Ngạn Công ty than Cọc Sáu.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, cả 02 công trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn thiết bị, ngày công và thu nhập cho người lao động. Sản lượng quy đổi thực hiện/kế hoạch Công trường Xúc Tả Ngạn đạt 3.679.190 tấn/3.423.000 tấn, bằng 107% kế hoạch; Công trường Băng sàng đạt 1.456.328 tấn/1.342.744 tấn, bằng 108% kế hoạch.

Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Phạm Hồng Hạnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của CNCB các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảm bảo ATVSLĐ trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn các đơn vị tiếp tục phát động phong trào thi đua đảm bảo tốt công tác an toàn lao động. CBCN Công ty phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, thiết thực giữ vững an toàn trong sản xuất; đoàn kết, vượt mọi khó khăn, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, các phong trào đã được Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty phát động trong Tháng Công nhân năm 2017.