Công đoàn Than Khe Chàm: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân
Thứ Tư, ngày 30/08/2017

Cùng với việc phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, Công đoàn Công ty than Khe Chàm còn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống của công nhân, cán bộ và người lao động.

Ông Nguyễn Duy Thái, Chủ tịch Công đoàn Công ty than Khe Chàm cho biết, Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và tổ chức đoàn thanh niên phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động sản xuất và đời sống như: Đảm nhận các công trình của công đoàn tham gia quản lý; thực hiện tốt nghị quyết liên tịch giữa chuyên môn, công đoàn và đoàn thanh niên về việc vận động người lao động thực hiện tốt các quy định và an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất; khen thưởng khuyến khích các tập thể và các nhân có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; kiểm tra các suất ăn định lượng, ăn tự chọn và ăn bồi dưỡng độc hại của công nhân đảm bảo khẩu phần và chất lượng bữa ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các giải thể thao, văn hóa văn nghệ...

Công đoàn Công ty cũng phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên chức, phân loại sức khỏe người lao động và kiến nghị bố trí công việc phù hợp; tổ chức cho công nhân sức khỏe loại 3-4 đi nghỉ điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng của Tập đoàn giúp tái sản xuất sức lao động; tổ chức cho công nhân xuất sắc tiêu biểu đi nghỉ mát, thăm quan trong và ngoài nước…

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công ty cũng đã tổ chức vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn” của Công đoàn Công ty và Công đoàn TKV. Thông qua đó, Công đoàn Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động, các gia đình CBCN có con học giỏi… với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.