Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn Than Khánh Hoà đi đầu trong phong trào lao động sáng tạo
Thứ Hai, ngày 26/11/2012

Thực hiện các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn cấp trên phát động, Công đoàn Than Khánh Hoà đã thể hiện tốt vai trò tập hợp và động viên người lao động toàn Công ty ra sức thi đua lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Công đoàn đã chủ động phối hợp chuyên môn tổ chức các đợt phát động thi đua lao động sáng tạo và đảm nhận các công trình việc khó, phục vụ cho sản xuất. Tiêu biểu như công trình cải tạo khai trường moong tầng; công trình nắn suối; công trình di chuyển đường điện 35 KV lộ 376, 377; công trình Hệ thống cấp nước cho nhân dân Xóm Ngò, xóm Đồng Bục - An Khánh - Đại Từ; công trình nhà giao ca điều hành sản xuất; công trình đổ sân bê tông phân xưởng vận tải.
 
Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn đi đầu trong việc đẩy mạnh phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi. Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, Công đoàn và chuyên môn đã phối hợp tổ chức thi kèm cặp, nâng bậc cho 178 người. Trong hai năm gần đây, đã có 87 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi trên 26 tỷ đồng. Từ phong trào thi đua lao động giỏi năm 2010 - 2011, đã có 61 tập thể và 208 cá nhân đạt lao động xuất sắc, 154 tập thể, 1.574 cá nhân đạt lao động giỏi.    
                                                
Công đoàn Công ty còn thực hiện tốt các phong trào tự học, tự rèn, nâng cao trình độ cho CNCB, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; phong trào thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động; phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân viên chức lao động, xây dựng cơ quan văn hoá, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá...
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên