Công đoàn Than Hạ Long khảo sát công tác chăm lo đời sống người lao động
Thứ Ba, ngày 14/03/2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn Công ty và để có cơ sở triển khai một số nội dung nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới, Công đoàn Công ty than Hạ Long đã triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến trực tiếp người lao động tại các phân xưởng về công tác chăm lo đời sống, việc làm.

Một số nội dung khảo sát như: Công tác nấu ăn phục vụ người lao động bao gồm bữa chính, bữa phụ, ăn đầu ca, cuối ca v.v…; lấy ý kiến về nhà ở, về xe đi lại đưa đón người lao động, về cấp phát trang bị bảo hộ lao động; lấy ý kiến về việc chuyển ăn giữa ca trong lò bằng cơm cặp lồng sang các hiện vật khác như bánh mỳ sữa, bánh bao … để đảm bảo vệ sinh và tác phong công nghiệp.

Với tinh thần dân chủ, người lao động Công ty đã tích cực tham gia ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống việc làm cũng như các hoạt động khác của Công ty than Hạ Long.

Trong những năm qua, mặc dù điều kiện sản xuất còn có những khó khăn nhất định, nhưng tập thể lãnh đạo Công ty than Hạ Long đã rất quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trên cơ sở ý kiến thu được từ người lao động, Công đoàn Công ty sẽ tổng hợp và có chương trình làm việc với cơ quan chuyên môn để thực hiện công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động Công ty đạt hiệu quả hơn nữa.