20:50 ICTThứ Năm, 16/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn Than Dương Huy: 30 công trình tham gia sản xuất
Thứ Hai, ngày 03/12/2012

Nhằm góp phần cùng chuyên môn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, trong quý 3 năm nay, Công đoàn Công ty than Dương Huy đã đảm nhận 30 công trình việc khó có giá trị.

Các công trình tiêu biểu được Công đoàn Công ty đảm nhận như: đào thượng thông gió vỉa 8 khu trung tâm -40 lên +38 của Công đoàn Phân xưởng Đào lò 4; công trình đào lò thông gió vỉa 12 khu trung tâm -100 của Công đoàn Phân xưởng Đào lò cơ giới; công trình lắp đặt trục ray vận chuyển vật liệu ngầm vỉa 12 của Công đoàn Phân xưởng Đào lò 3; công trình trắc địa đào lò đối hướng cho đơn vị của Công đoàn phòng Trắc địa Địa chất; hay công trình sắp xếp lại vật liệu tại mặt bằng +40 đảm bảo vệ sinh công nghiệp của Công đoàn phòng Trung tâm chỉ huy sản xuất v.v.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên