14:13 ICTThứ Bảy, 06/06/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Khơi dậy sức sáng tạo của người lao động
Thứ Năm, ngày 02/05/2013

Xác định năm 2013 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, ngay từ những tháng đầu năm, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chủ động xây dựng các chương trình cùng chuyên môn tháo gỡ khó khăn, chăm lo đời sống người lao động (NLĐ).

Chăm lo đời sống người lao động

Từ sự chủ động đó mà Công đoàn đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa, xây dựng mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp (DN) như xây dựng thoả ước lao động tập thể có lợi hơn cho NLĐ; nhiều chính sách, chế độ của Nhà nước, Tập đoàn đã được vận dụng giải quyết; công nhân bị bệnh nghề nghiệp được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, chi dưỡng sức. Công đoàn đã có vai trò quan trọng, tham gia tích cực trong việc xây dựng ban hành các văn bản quy định, quy chế về lao động, khoán sản phẩm, tiền lương, tiền thưởng, thi tuyển, nâng bậc, thi đua, khen thưởng, kỷ luật…; nhất là đào tạo đội ngũ CNLĐ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Công ty đã phối hợp nâng bậc lương cho 134 CBNV gián tiếp, điều chỉnh và nâng bậc lương cho 15 CBNV; nâng bậc lương cho 76 CNLĐ, tuyển và đào tạo mới 8 công nhân; tổ chức khám bệnh cho 9.218 lượt người; kiện toàn mạng lưới ATVSV; huấn luyện kỹ thuật PCCC cho 102 CBCN và triển khai huấn luyện bước 2 ở đơn vị cho 720 CBCNV là thợ vận hành, thủ kho, gác...

Phát huy vai trò công đoàn trong việc động viên, khuyến khích tinh thần NLĐ, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị gặp mặt động viên tặng quà 20 công nhân có “Bàn tay vàng”, 54 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà 17 gia đình chính sách... Thêm nữa, Công ty đã đề nghị Tập đoàn trợ cấp học bổng cho 6 cháu là con CNCB bị TNLĐ và nhiễm chất độc da cam. Những hoạt động này đã góp phần giúp NLĐ yên tâm công tác, vượt khó, gắn bó cùng xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Thi đua lao động sản xuất

Công đoàn đã chủ động phối hợp với giám đốc Công ty phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên CBCN phát huy truyền thống của giai cấp công nhân mỏ, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng Công ty phát triển bền vững.      

Ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, hướng tới mục tiêu phấn đấu đạt năng suất kỷ lục, đảm nhận các công trình việc khó, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, phong trào “Lao động sáng tạo, kỷ luật, đồng tâm, bảo vệ môi trường, văn minh, nhân ái”, đã tạo động lực thúc đẩy CBCNLĐ phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi”, “Doanh nghiệp giỏi - Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan văn hoá - Đơn vị văn hoá”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Thông qua các phong trào đã góp phần phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, phát huy truyền thống Anh hùng của đơn vị, khơi dậy trí tuệ, sức sáng tạo, đoàn kết của NLĐ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,350 48,550
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,150 47,900

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên