Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông: Bảo vệ quyền lợi cho người lao động
Thứ Ba, ngày 26/06/2018

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV hiện có trên 1.100 cán bộ, công nhân, lao động (người lao động). Trong đó 315 người có trình độ trên đại học, đại học; cao đẳng, trung cấp 707 người còn lại là công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông. Xác định người lao động là động lực để Công ty phát triển ổn định bền vững, với trách nhiệm của mình, Công đoàn Công ty luôn phát huy vai trò chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

Theo đó, Công đoàn và lãnh đạo Công ty đã xây dựng quy chế phân phối tiền lương trên cơ sở quy chế của Tập đoàn và áp dụng hệ số giãn cách hợp lý, khuyến khích ưu tiên công nhân lao động trực tiếp trong dây chuyền sản xuất chính... Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan tới quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động như các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, tuyển dụng, đào tạo theo quy định của Tập đoàn TKV cũng như của Công ty đề ra... Từ hoạt động này đã kịp thời cùng với cơ quan chuyên môn giải quyết những vướng mắc phát sinh các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng.

Mặt khác, tại hội nghị người lao động hàng năm do Công đoàn Công ty tổ chức ngoài công khai hóa các chủ trương về sản xuất, kinh doanh, người lao động được thảo luận, bàn bạc dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch. Qua đó đã tạo nên sự đồng thuận giữa Ban giám đốc và Công đoàn cũng như người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Với sự vào cuộc quyết liệt của tổ chức công đoàn, các quyền lợi của người lao động được bảo vệ, bảo đảm đầy đủ. Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty hàng năm tăng lên. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Công tác chăm lo sức khỏe đối với người lao động cũng được quan tâm, chú trọng. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ một năm/lần và chữa trị kịp thời khi đau ốm. Ngoài ra, hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với Giám đốc Công ty trích từ nguồn quỹ phúc lợi tổ chức cho người lao động đi học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch nghỉ dưỡng.