CNVCLĐ ngành Than - Khoáng sản: Không để lòng yêu nước bị lợi dụng
Thứ Hai, ngày 25/06/2018

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Do còn có nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học về Dự thảo Luật, ngày 11/6/2018, Quốc hội đã biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua Luật đặc khu để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Tuy nhiên, ở một số địa phương đã có một số người dân tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến giao thông, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Trước những diễn biến phức tạp đó, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) đã có công văn gửi công đoàn các đơn vị trực thuộc, đề nghị công đoàn các đơn vị tập trung các giải pháp ổn định tình hình trong CNVCLĐ tại các đơn vị.

Theo đó, Công đoàn TKV đề nghị công đoàn các đơn vị trực thuộc quán triệt Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trong cả nước; chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động nâng cao nhận thức và tin tưởng vào quyết định của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Đồng thời, thể hiện tinh thần yêu nước đúng đắn, tôn trọng pháp luật, không hùa theo những quan điểm sai trái, không chia sẻ và bình luận những dư luận trái chiều trên các trang mạng xã hội, không nghe xúi giục và không tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại đơn vị.

Đồng thời, Công đoàn các đơn vị tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, công nhân lao động và gia đình có thái độ đúng đắn, đấu tranh với hành vị đi ngược với lợi ích của dân tộc. Phát huy sức mạnh truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, khơi dậy tinh thần cách mạng kiên cường, chủ động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật trong công nhân lao động, đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng.

Song song đó, công đoàn các đơn vị cần chủ động nắm tình hình tư tưởng, diễn biến mới trong đoàn viên và công nhân lao động, báo cáo kịp thời với cấp uỷ và có giải pháp xử lý phù hợp các tình huống phát sinh.